Sizi Microsoft Word Eksperi Yapacak 112 Klavye Kısayolu

Sizi Microsoft Word Eksperi Yapacak 112 Klavye Kısayolu

Microsoft Office programları arasında neredeyse tüm kullanıcılar tarafından shaneilen ve en çok kullanılan programlardan biri olan Word, 1980’li yılların sonundan beri hayatımızda. Microsoft, Word programının her yeni sürümünde kullanıcılara yeni ve hayatı kolaylaştıran pek çok özellik sunuyor.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra neredeyse her Microsoft Word sürümünde kullanabileceğiniz pek çok kullanışlı kısayol var. Bu kısayollar sayesinde uzun uğraşlar sonucu yaptığınız süreçleri uygulamak için birkaç tuşa basmanız ehliyetli olacak. Microsoft Word programını en verimli formda kullanmak isteyenlerin kesinlikle bilmesi gereken 112 kısayolu listeledik.

Word kısayolları:

 • Umumî tasarruf kısayolları
 • hanerakta hareket kısayolları
 • Metin seçme kısayolları
 • Metin düzenleme kısayolları
 • Karakter biçimlendirme kısayolları
 • Paragraf biçimlendirme kısayolları
 • Simge ekleme kısayolları
 • Anahat düzenleme kısayolları
 • Tablo kısayolları

Umumi tasarruf kısayolları:

 • Ctrl + N: Yeni doküman oluşturma
 • Ctrl + O: Mhanecut doküman açma
 • Ctrl + S: Açık olan belgeyi kaydetme
 • F12: Açık olan belgeyi farklı kaydetme
 • Ctrl + W: hanerak kapatma
 • Ctrl + Z: Son süreci geri alma
 • Ctrl + Y: Son süreci yine yapma
 • Alt + Ctrl + S: Açık olan pencereyi bölme
 • Ctrl + Alt + V: Yazdırma görünümü açma
 • Ctrl + Alt + O: Anahtar görünümü açma
 • Ctrl + Alt + N: Taslak görünümü açma
 • Ctrl + F2: Pres önizleme görüntüleme
 • F1: Yardım ekranı açma
 • Alt + Q: “Bana ne istediğini söyle” kutusunu açma 
 • F1: Yardım ekranını açma
 • Ctrl + F: hanerak içinde söz arama kutusunu açma
 • F7: Yazım haberi murakabe ekranını açma
 • Shift + F7: Eşanlamlılar sözlüğünü açma

Umumî tasarruf kısayolları, tüm Microsoft Word kullanıcılarının bilmesi gereken kısayollardır. Oluşturduğunuz metin velhane uzun velhane kısa olsun, buradaki kısayollar işinizi epeyce kolaylaştıracaktır. Kimi kısayollar kullanmaya başladıktan bir vade sonra reflekse dönüşecektir.

Dokümanda hareket kısayolları:

 • Sol / Sağ Ok: İmleci hareket ettirme
 • Ctrl + Sol / Sağ Ok: İmleci söz üzerinden taşıma
 • Yukarı / Aşağı Ok: İmleci satırlar arası hareket ettirme
 • Ctrl + Yukarı / Aşağı Ok: İmleci paragraflar arası hareket ettirme
 • End: İmleci satırın sonuna taşıma
 • Ctrl + End: İmleci dokümanın sonuna taşıma
 • Home: İmleci satırın başına taşıma
 • Ctrl + Home: İmleci hanerakın başına taşıma
 • Page Up / Page Down: Birden fazla sahife arasında geçiş yapma
 • Ctrl + Page Up / Page Down: Arama sonrası hanevelki ya da sonraki kelimeyi bulma
 • Alt + Ctrl + Page Up / Page Down: İmleci açık pencerenin sonuna ya da başına taşıma
 • F5: Bul kutusunu açma
 • Shift + F5: İmleci son düzenlenen noktaya taşıma

hanerakta hareket kısayolları arasında gördüğünüz sözlerden kimileri klavyenizde kısaltılmış olarak yazıyor olabilir. Tıpkı formda birtakım kısayollarda gördüğünüz tuşların işlhanelerini konumuna getirmeleri için hanevel Fn tuşuna basmanız ve basılı tutmanız gerekebilir. 

Metin seçme kısayolları:

 • Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir karakter sola ya da sağa genişletme
 • Ctrl + Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir söz sola ya da sağa genişletme
 • Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir satır yukarı ya da aşağı genişletme
 • Ctrl + Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir paragrafın başına ya da sonuna genişletme
 • Shift + End: Seçiminizi satırın sonuna genişletme
 • Shift + Home: Seçiminizi satırın başına genişletme
 • Ctrl + Shift + Home / End: Seçiminizi dokümanın başına ya da sonuna genişletme
 • Tab + Page Up / Page Down: Seçiminizi bir ekran aşağı ya da yukarı genişletme
 • Ctrl + A: hanerakın tümünü seçme
 • F8: Seçiminizi genişletme
 • Ctrl + Shift + F8: Seçiminizi sütunlar arası genişletme

Metin seçme kısayolları, mahsusen elinize gelen hazır metinleri düzenlemek için kullanabileceğiniz hayat kurtaran kısayollardandır. Var olan bir metindeki metinleri farklı bir metne kopyalamak üzere süreçler için kesinlikle bu kısayolları bilmeniz gerekiyor.

Metin düzenleme kısayolları:

 • Backspace: İmlecin solundaki karakteri silme
 • Ctrl + Backspace:  İmlecin solundaki kelimeyi silme
 • Delete: İmlecin sağındaki karakteri silme
 • Ctrl + Delete: İmlecin sağındaki kelimeyi silme
 • Ctrl + C: Seçili nesneleri panoya kopyalama
 • Ctrl + X: Seçili nesneleri panoya kopyalama ve silme
 • Ctrl + V: Panoya kopyalanan nesneleri yapıştırma
 • Ctrl + F3: Spike özelliğini açma
 • Ctrl + Tab + F3: Spike nesnelerini yapıştırma
 • Alt + Tab + R: Üstbilgiyi ya da altbilgiyi kopyalama

Metin düzenleme kısayolları arasında en dikkat çeken Spike özelliğini açan kısayollardır. Spike, Word tarafından kullanıcılara sunulan gelişmiş bir pano özelliğidir. Spike özelliğini açtıktan sonra metinde yaptığınız değişiklikler Spike’a kaydedilir, dilerseniz bu kayıtları yukarıdaki kısayolu kullanarak metne yapıştırabilirsiniz.

Karakter biçimlendirme kısayolları:

 • Ctrl + B: Seçili karakterleri kalınlaştırma 
 • Ctrl + I: Seçili karakterleri italikleştirme 
 • Ctrl + U: Seçili karakterlerin altını çizme
 • Ctrl + Shift + W: Altı çizili cümlede boşluk oluşturma
 • Ctrl + Shift + D: Seçili karakterlerin altına çift çizgi çizme
 • Ctrl + D: Yazı Tipi seçim ekranını açma
 • Ctrl + Shift + < yahut >: Yazı tipi boyutunu hanevelden ayarlanmış boyutta büyütme ya da küçültme 
 • Ctrl + [ yahut ]: Yazı tipi boyutunu birer birer büyütme ya da küçültme
 • Ctrl + =: Alt simge biçimlendirmesi
 • Ctrl + Shift + Artı: Üst simge biçimlendirmesi 
 • Shift + F3: Seçili karakterleri büyük ya da küçük harfe dönüştürme
 • Ctrl + Shift + A: Tüm seçili karakterleri büyük harfe dönüştürme
 • Ctrl + Shift + K: Tüm seçili karakterleri küçük harfe dönüştürme
 • Ctrl + Shift + C: Seçili karakterin biçimini kopyalama
 • Ctrl + Shift + V: Kopyalanan biçimlendirmeyi seçili karakterlere yapıştırma
 • Ctrl + Boşluk: Tüm biçimlendirmeleri kaldırma 

Karakter biçimlendirme kısayolları, aslında sıkıntı olan karakter biçimlendirme süreçleri sırasında işinizi son aşama kolaylaştıracaktır. Tüm Microsoft Word sürümlerinde tasdikli olan bu kısayollar, tıpkı dhaneranda Word Online ve Google Documents üzere farklı metin düzenleme pratiklerinde da kullanılabilir. 

Paragraf biçimlendirme kısayolları:

 • Ctrl + M: Paragraf girintisini artırma
 • Ctrl + Shift + M: Paragraf girintisini azaltma
 • Ctrl + T: Asılı girintiyi artırma
 • Ctrl + Shift + T: Asılı girintiyi azaltma
 • Ctrl + E: Paragrafı ortalama
 • Ctrl + L: Paragrafı sola hizalama
 • Ctrl + R: Paragrafı sağa hizalama
 • Ctrl + J: Paragrafı iki yana yaslama
 • Ctrl + 1: Satırlar arası tek aralık bırakma
 • Ctrl + 2: Satırlar arası çift aralık bırakma
 • Ctrl + 5: Satırlar arası 1,5 aralık bırakma
 • Ctrl + 0: Paragraftan hanevelki satır aralığını kaldırma
 • Ctrl + Shift + S: Stil ekranını açma
 • Ctrl + Shift + N: Standart paragraf stilini pratik
 • Alt + Ctrl + 1: Başlık 1 stilini tatbik
 • Alt + Ctrl + 2: Başlık 2 stilini pratik
 • Alt + Ctrl + 3: Başlık 3 stilini tatbik
 • Ctrl + Shift + L: Liste stilini pratik
 • Ctrl + Q: Tüm paragraf biçimlendirmelerini kaldırma

Paragraf biçimlendirme kısayolları, oluşturduğunuz metnin nizamlı bir biçimde görünmesi için kesinlikle bilmeniz gereken kısayollardır. Nizamlı paragraflar mahsusen tez, özgeçmiş, yazılı sunum üzere metin üzerinden incelenen dokümanlar için son aşama değerlidir.

Simge ekleme kısayolları:

 • Shift + Enter: İmleci satır sonuna taşıma
 • Ctrl + Enter: İmleci yeni sahife başına taşıma
 • Ctrl + Shift + Enter: İmleci sütun sonuna taşıma
 • Ctrl + kısa çizgi (-): İsteğe bağlı kısa çizgi ekleme
 • Alt + Ctrl + kısa çizgi (-): İsteğe bağlı uzun çizgi ekleme
 • Ctrl + Shift + kısa çizgi (-): Ayrılmaz kısa çizgi ekleme
 • Ctrl + Shift + Boşluk: Aralıksız boşluk ekleme
 • Alt + Ctrl + C: Telif hakkı simgesi ekleme
 • Alt + Ctrl + R: Kayıtlı ticari marka simgesi ekleme
 • Alt + Ctrl + T: Ticari marka simgesi ekleme

Simge ekleme kısayolları, bilhassa resmi metinler için sıkça kullanılan simgelere kolaylıkla ulaşmak ve dhanerandan tasarruf etmek için ülküdür. Kısa çizgi tasarruflarının kimileri Türkçe için tutarlı olmayabilir lakin hususî metinler ya da yabancı lisanda yazılan metinlerde son kademe işe yarar kısayollardır. 

Anahat düzenleme kısayolları:

 • Alt + Shift + Sol / Sağ Ok: Paragraf biçim önizlemeleri
 • Ctrl + Shift + N: Anahattı standart biçime indirgeme
 • Alt + Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Satır ekleme noktasını düzenleme
 • Alt + Shift + Artı ya da Eksi: Başlık altındaki metni genişletme ya da daraltma
 • Alt + Shift + A: Tüm metni ya da başlıkları genişletme ya da daraltma
 • Alt + Shift + L: Birinci satırı gösterme
 • Alt + Shift + 1: Başlık 1 stili uygulanmış başlıkları bulma
 • Alt + Shift + rastgele bir rakam tuşu: Basılan tuşa nazaran değişen başlıkları bulma

Anahat düzenleme kısayolları ile oluşturduğunuz ya da elinize geçen bir metinde aradıklarınızı çok daha kolay bir halde bulabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bir metin oluşturmak için yapılan tüm süreçlerden sonra son kere bir anahat denetimi ve düzenlemesi yapmak, oluşturulan metnin başarısı için değerlidir. 

Tablo kısayolları:

 • Tab: Satırda sonraki hücreye geçme
 • Shift + Tab: Satırda hanevelki hücreye geçme
 • Alt + Home / End: Satırda birinci ya da son hücreye gitme
 • Alt + Page Up / Page Down: Sütunda birinci ya da son hücreye gitme
 • Yukarı / Aşağı Ok: hanevelki ya da sonraki satıra gitme
 • Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Hücre seçimi
 • Alt + 5: Tüm tabloyu seçme

Tablo kısayolları, karmaşık tablolar arasında yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu kısayolları kullanarak hazırlandığınız ya da elinize gelen hazır tablolar arasında basitçe aradıklarınızı bulabilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Sizin için Microsoft Word programını en verimli halde, bir mütehassıs üzere kullanmanızı sağlayacak 112 farklı kısayolu listeledik. Kısayol tuşları klavyelere nazaran değişiklik gösterebilir ya da tasarruf öncesi Fn tuşuna basmanız gerekebilir. Muadil tuşu bulmadan hanevel örnek bir metin üzerinde denemeler yapabilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

son dakika haberler instagram takipçi satın al Elektronik Sigara El Dezenfektanı grandpashabet parisbahis canlı casino siteleri bedava bonus elexusbet giriş elexusbet süpertotobet meritroyalbet meritroyalbet giriş meritroyalbet giriş slot siteleri kolaybet vdcasino betvole cialis ankara escort Bodrum escort Erotik Film izle escort sitesi açmak ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort meritroyalbet bursa escort portbet pendik escort
gaziantep escort
konya escort istanbul bayan escort beylikdüzü bayan escort ümraniye escort mersin escort ataşehir escort kartal escort maltepe escort