Salgın girişimine destek yağıyor

Salgın girişimine destek yağıyor

Tüm dünya pandemi ile birlikte hayatı askıya alırken, Türkiye’nin tüm ortamlarında üretimin dhaneam etmesi, salgının olumsuzluklarının yarattığı meşakkatlerin önüne geçilmesi için düğmeye basıldı. Bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyumuyla, faaliyet gösterdikleri kesimlerde, iktisadın can damarı olan bölümleri destekleyen kalkınma ajansları, salgın periyodunda de aktif rol oynadı. 11 Mart’ta salgının Türkiye’ye de sıçradığının açıklanmasının akabinde ajanslar, 31 Mart’ta ilan edilen “COVID-19 ile Uğraş ve Dayanıklılık Programı” ile seferber oldu. Laf konusu program için 238 milyon liralık kaynak oluşturuldu. Hazırlanan destek programları ile tarım, besin, turizm, teknoloji, e-ticaret başta olmak üzere birçok meydanda girişimlere milyonlarca liralık kaynak aktaran kalkınma ajansları, KOBİ’lerin ayakta kalmasını sağladı.

Bunların yanı sıra COVID-19 salgınının hafifletilmesine yönelik girişimler de ajansların öncelikli gündem hususları arasında konum aldı. Bu doğrultuda, virüse karşı yürütülen ilaç girişimlerinin yanı sıra sıhhat cihazları üretimi de desteklendi. Ayrıyeten, tarımın ağırlaştığı ortamlarda mhanesimlik çalışanların sıhhat koşullarının güzelleştirilmesine yönelik girişimler öne çıkarken, turizmin öne çıktığı nahiyelerde ise risk tahlilleri yapılarak, pandeminin tesirinin hafifletilmesi amaçlandı.

e-ticaret de kalkınma ajanslarının, bu dhaneirde üzerinde ağırlaştığı meydanlardan biri oldu. KOBİ’lerin e-ticaret konusunda bilgilendirilmesi için eğitim çalışmalarına yük verildi. Bu yerde faaliyet göstermek isteyen işletmelerin kola adım atmalarını sağlamak için destekler verildi.

Öte yandan, kalkınma ajanları, destek verdikleri birtakım girişimlerde faaliyetler pandemi nedeniyle kesintiye uğradığı için vade uzatımına gitti.

Kalkınma ajansları, bu yılın birinci yarısında yürüttükleri çalışmaları, salgının tesirini hafifletmek maksadıyla başlattıkları girişimleri ve yeni periyoda yönelik destekleri DÜNYA’ya anlattı.

BARIŞ YENİÇERİ /KALKINMA AJANSLARI UMUM YÖNETICISI:
SALGINA KARŞI BIRINCI KERE EŞ VAKITLI PROGRAM

• Kuruluşundan günümüze 26 kalkınma ajansı tarafından birinci defa eş anlı olarak ve birebir içerikle bir teklif daveti programı ilan edildi. Programın yekun bütçesi 238 milyon TL. Başvurusu alınan girişimlerden münhasıran memleket ve nahiye iktisadına negatif tesirlerinin azaltılmasına yönelik olanlar başarılı bulundu, Ar-Ge niteliği taşıyan girişimlerden ise yenilikçi bulunanların TÜBİTAK tarafından desteklenmesi sağlandı. COVID-19 ile Uğraş ve Dayanıklılık Programı müracaatları tamamlandı. Başarılı bulunan girişimlerin pratik süreci dhaneam ediyor. Ajansların, yeni dhaneirde ortamlarında daha aktif ve özne bir yapıda olmasını hedefliyoruz. Bunun için destek araçlarımızda yenilikçi tatbikleri hizmete sunacağız. Önümüzdeki periyotta bölümlerimizi büyütecek ve işbirliği kültürünü geliştirecek modellerin tatbikini göreceksiniz. Bölgesel Kalkınma Fonu’nu memleketimizin teşebbüs kapitali tatbikleri bakımından nispeten değerli bir gelişme olarak kıymetlendiriyoruz. Bu fon ile büyüme potansiyeli taşıyan işletmeleri finansman ve kurumsal idare desteği ile büyütmeyi hedefliyoruz. Teşebbüs anaparası tatbikleri önümüzdeki periyotta de üzerinde duracağımız mhanezular arasında.

BEKİR VAROL/AHİKA UMUM SEKRETERİ:
AHİLER, MhaneSİMLİK ÇALIŞANLARI SALGINDAN KORUYACAK GIRIŞIMLERI DESTEKLEDİ

• Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) olarak nisan ayında COVID-19 ile Uğraş ve Dayanıklılık Programı kapsamında, 8 girişime 3.9 milyon liralık destek sağladık. Destek verdiğimiz girişimlerin tamamına yakını mhanesimlik çalışanların sıhhat koşullarının koronavirüs tedbirleri kapsamında uygunlaştırılması ve gerekli önleyici ve kollayıcı önlemlerin alınmasına yönelikti. Bu girişimler ile mhanesimlik çalışanların sıhhat koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra salgın sürecinde kıymeti daha güzel anlaşılan tarım ve besin üretiminde sürekliliğin temin edilmesini de amaçladık. Başkaca, sürdürülebilir turizm için 22 milyon TL bütçeli, sürdürülebilir sanayi için de 18 milyon TL bütçeli iki farklı Mali Destek Programı da ilan edilecek. Bu yılın birinci yarısında da İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında 32 KOBİ’ye 21 milyon TL destek verdik. Yeniden birebir dhaneirde ajansımız tarafından ilan edilen ve 2020 yılı itibariyle girişimlerin uygulanmaya başlandığı Toplumsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise 26 girişime 4 milyon TL destek aktardık. Öte yandan güdümlü girişim desteği ve teknik destek programları doğrultusunda bu yıl ajansımızın vereceği yekun destek fiyatı 63 milyon 250 bin TL olacak.

VOLKAN GÜLER/ BAKA UMUMÎ SEKRETERİ:
GARP AKDENİZ’İN DAYANIKLILIĞINA 1 MİLYON 750 BİN TL

• Garp Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), pandemi sürecinde COVID-19 ile Uğraş ve Dayanıklılık Programı kapsamında 3 girişime 1 milyon 750 bin lira destek sağladı. Ekoturizmin Geliştirilmesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Dayalı Üretimin Artırılması ve Girişimciliğin Geliştirilmesi sonuç odaklı programlarımız kapsamında geliştirilecek girişimlere yönelik olarak yaklaşık 20 milyon TL destek öngördük. Bakanlığımızca salgına karşı proaktif tavır almak için süratlice tatbik çerçhaneesi belirlenen COVID-19 ile Uğraş ve Dayanıklılık Programı’nı memleketimizdeki tüm ajanslar ile tıpkı anda ilan ederek yekunda 74 müracaat teslim aldık ve süratli bir biçimde kıymetlendirme süreçlerini tamamlayarak 3 girişime yaklaşık 1 milyon 750 bin TL destek sağladık. Bunlardan ikisi, yerimize pandemi sürecinde gelip çalışmak zorunda olan mhanesimlik tarım çalışanlarının çalışma ve toplumsal hayatlarının uygunlaştırılması ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenmemelerine yönelik girişimler oldu. Bir girişimimiz ise plazma ve ozon sistemleri kullanılarak, koronavirüsün ortamlardan temizlenmesine imkan veren cihaz üretimi altyapısını geliştirmek için kişisel dala sağladığımız bir destekti.

Bunların yanı sıra yılsonuna kadar “Ekoturizmin Geliştirilmesi”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Dayalı Üretimin Artırılması ve Girişimciliğin Geliştirilmesi” sonuç odaklı programlarımız kapsamındaki geliştirilecek girişimlere yönelik olarak yaklaşık 20 milyon TL destek öngörüyoruz.

MUHAMMET ALİ OFLAZ/ BAKKA UMUMÎ SEKRETERİ:
GARP KARADENİZ’DE SALGINA KARŞI 5 MİLYON LİRALIK PROGRAM

• Garp Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) olarak COVID-19 salgını ile savaşa ek sağlayacak ve salgının tesirlerinin azaltılmasına yönelik acil tahlil sunan girişimleri destekledik. Kâr maksadı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik yekun 5 milyon TL bütçeli iki başka programa çıkıldı. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, COVID-19 ile uğraşta kullanılması beklenen olan ilaçların aktifliğini belirlemede kullanılacak enzimlerin üretimi ve akabinde farmakoloji sanayinin tasarrufuna sunulmasını amaçlayan girişim için destek talebinde bulundu. Bu kapsamda ’In-Vitro İlaç Tarama Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Main Proteaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi’ girişimine yaklaşık 1 milyon TL kaynak aktardık. Bununla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ulusal çapta 2020 Yılı Toplumsal Gelişmeyi Destekleme Programı’nı ( SOGEP) ilan etti. Ajansımız bu program kapsamınd
a salgının sosyoekonomik tesirlerini düzgünleştirmeye dönük çalışmalara öncelik veriyor. BAKKA olarak bu yıl Girişim Teklif Daveti kapsamında iki münferit program ilan ettik. Bunlardan birincisi Bartın’da doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan nahiyelerde turizmin geliştirilmesine yönelik 5 milyon TL bütçeli 2020 yılı Bartın ili Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı oldu. Sair program ise Garp Karadeniz Kesimi’nde iş ve yatırım ortamının uygunlaştırılması hedefiyle oluşturulan 20 milyon TL bütçeli 2020 yılı Sanayi ve Etraf Altyapısı Mali Destek Programı.

İSMAİL GERİM/ BEBKA UMUMÎ SEKRETERİ:
SALGININ EKONOMİK VE TOPLUMSAL TESIRLERI TAHLIL EDİLECEK

• Pandemi sürecinde süratli hareket ederek salgının tesirlerinin azaltılmasına yönelik acil tahlil sunan girişimler için davete çıktık. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak, bölgesel shaneiyede COVID-19 salgınından etkilenecek esas kesimlerin tespiti ve salgının ekonomik ve toplumsal tesirleri üzerine araştırma ve tahlil çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Başkaca, farkındalık yaratmak hedefiyle pandemi sürecinin işletmeler ve turizm dalı üzerine tesirlerini değerlendirdiğimiz çhaneirimiçi seminerler düzenlendi. Güney Kore Büyükelçisi Ersin Erçin ve Bursa Büyükşehir Belediye Yöneticisi Alinur Aktaş’ın katıldığı bir programda Güney Kore’de COVID-19 pandemi sürecinin idaresi ele alındı. Tecrübeler paylaşıldı, Güney Kore ile iş birliği fırsatları görüşüldü. Yılın birinci yarısında dhaneam eden mali destek programlarına 10 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandı. Bu kapsamda kâr hedefi gütmeyen kurumlara mesleksel eğitim, girişimcilik, toplumsal ve kırsal kalkınma ortamlarında verilen desteklerin yanı sıra sektörel rekabetçiliğin artırılması maksadıyla şahsi bölüme verilen destekler de mahal aldı. Başkaca; vilayetlerimizde başarılı bulunan ve birinci yarıda mukaveleleri imzalanan üç girişime yekun 2,8 milyon lira destek sağlayacağız. 2020 yılı için yekun bütçesi 30 milyon TL olan iki mali destek programı tasarlanması planlanıyor.

LUTFİ ALTUNSU/ ÇKA UMUMÎ SEKRETERİ:
ÇUKUROVA, PANDEMİYE 4 GIRIŞIM İLE SAVAŞ AÇTI

• Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), COVID-19 ile Savaş ve Dayanıklılık Programı kapsamında müracaat sahiplerinin Mersin ve Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı ve sıhhat cihazları üretimi gerçekleştiren 2 KOBİ’nin olduğu 4 girişime hibe desteği sağladı. Virüsün yayılımının önlenmesi ve denetim altına alınması, halk sıhhati için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının memleket ve nahiye iktisadına negatif tesirlerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi tatbikler geliştirilmesi emeliyle hayata geçirilen programda Mersin’den 2, Adana’dan 2 olmak üzere yekunda 4 girişime sağlanan hibe desteği 3,5 milyon TL oldu. Bununla birlikte yılın birinci yarısında, hala dhaneam eden Mali Destek Programları, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Fizibilite Desteği Programı kapsamında yürütülen girişimlere ajansımız tarafından yekun 7,4 milyon TL destek sağlandı. Bu desteklerin dışında bu yıl için kullandırılması planlanan destek bütçesi yaklaşık 45 milyon TL.

ONUR ADIYAMAN/ DOKA UMUM SEKRETERİ:
ŞARK KARADENİZ’DE DESTEKLER TURİZMDE AĞIRLAŞTI

• Şark Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) olarak ortamımızın turizmdeki kayıpları üzerine yoğunlaştık. Türkiye, hala dünyanın en beğenilen turizm merkezlerinden birisi olma konumunu sürdürürken Şark Karadeniz Kesimi de Körfez memleketleri için cazip. Pandemi süreci, ortamımızın öncelikli kollarından olan turizm faaliyetlerini yavaşlatsa da süreç içerisinde yapılan yatırımlar ve alınan tedbirler, turizmi ortamımızda tekrar sürükleyici bir kesim haline getirecek. Turizm içerisinde sıhhat turizmine münhasıran farklı bir parantez açmak gerekir. Şark Karadeniz Kesimi’nin sıhhat kapasitesi, Ortadoğu ve Kafkaslar’a yakınlığı ile Körfez memleketleri tarafından bilinirliği bu kol için artı bir avantaj olacak. Biz de Şark Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak bu ortamdaki yatırımları destekleyecek programlara imza atıyoruz. DOKA, kesimimizin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, yöresel zenginliklerine sahip çıkmak ve doğal sıklıklarını ortaya çıkarmak emeliyle hazırlanan girişimlere yekun 20 milyon TL destek sağlayacak. Bu kapsamda başlatılan ‘Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Idaresi Mali Destek Programı’nın bütçesi 10 milyon TL iken, ‘Coğrafi İşaretli Eserler Mali Destek Programı’nın bütçesi ise 5 milyon lira. Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2’nci Etap’ programlarına da 5 Milyon TL bütçe ayrıldı.

ABDULVAHAP AĞIRLI / FKA UMUMÎ SEKRETERİ
SOKAĞA ÇIKAMAYAN ÇİFTÇİLERİN 2 MİLYON FİDE MUHTAÇLIĞI KARŞILANDI

• Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) olarak hem zelzelenin yaralarını sarmak hem pandeminin olumsuz tesirleriyle uğraş etmek zorunda kaldık. Pandemi süreci öncesinde Elazığ’da yaşanan 24 Ocak zelzelesi, kesimimiz için olumsuz bir tesir yarattı. Buna eklenen salgınla birlikte talep ölçülerindeki düşüş, çalışma saatlerindeki azalma ve artan üretim maliyetleri, piyasa koşullarını zorlaştırdı. FKA salgının tesirinin azaltılması konusunda COVID-19 İle Uğraş ve Dayanıklılık Programı’nı başlattı. Elazığ Valiliği, Bölge Şahsi Yönetimi ve İpek Yolu Milletlerarası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından yürütülen girişim ile ortamımızın yerli tohumları ile yetiştirilen 2 milyon fide sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fide temin edemeyen çiftçiler başta olmak üzere 20 bin vatandaşımıza ulaştırılarak toprakla buluşturuldu.

Başkaca Elazığ Vilayet Şahsi Yönetimi’nin ajansımıza sunduğu “COVID-19 Salgınına Karşı Mobil Etkileşim ve Ziraî Altyapı Desteğinin Sağlanması” girişimini destekledik. Bu girişim, ulusal shaneiyede bakanlığımız tarafından yeterli pratik modeli olarak da değerlendirildi. Bu yıl mali destek programları, fizibilite desteği, teknik destek ve güdümlü girişim desteği olmak üzere yeni programlar için 30 milyon TL’den fazla kaynak ayırdık. Buna ek olarak 2020 yılı Toplumsal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yaklaşık 30 milyon TL’lik kaynağı da kesimimizde kullandırmayı hedefliyoruz. Öte yandan 2020 yılı Çalışma Programında Girişim ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 133,5 milyon TL bütçe ayırdık.

ÖZGÜR AKDOĞAN / GEKA UMUMÎ SEKRETER VEKİLİ:
GÜNEY EGE, COVID-19’A KARŞI ‘DİJİTALLEŞME’ DEDİ

• Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), pandemi sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyumunda COVID-19 ile Uğraş ve Dayanıklılık Mali Destek Programı’nı ilan etti. Kâr emeli güden işletmeler ve kâr gayesi gütmeyen kuruluşlar için ilan edilen programda destek almaya hak kazanan girişimler ile kontrat imzalandı. Girişimlerin faaliyetleri sürüyor. Başkaca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uyumunda salgının ekonomik ve toplumsal tesirlerinin kıymetlendirilmesine yönelik çalışma yaparak Aydın, Denizli ve Muğla’daki dış ticaret, ziraî üretim, turizm, eğitim mhanezulardaki tesirlerini tespit ettik. Raporda pandemi sürecinde e- ticaret, online içtimalar üzere süreçlerin ve süreçlerinin ehemmiyetinin arttığı, bu nedenle yerdeki tüm kollarda faaliyetlerin bilişim teknolojilerine koordinasyonlu hal
e getirilmesi, dış ticarette yeni pazarlar ve bölümler konusunda kapsamlı araştırma ve fizibilite çalışmalarının da gerekli olduğunu gözlemledik. Bunun yanı sıra turizm dalında kitlesel turizm hareketlerinden tabiat temelli turizme geçiş, ziraî üretim süreçlerinin kritik ehemmiyetinin tekrar gündeme gelmesi ve sanayi üretiminde dijitalleşmenin gerekliliği üzere bahislerin hem bölgesel hem de global mealde büyük değer taşıdığı vurgulandı. Ajans gelecek dhaneir salgın tesirlerini minimize edecek halde belirlenen temalar çerçhaneesinde çalışmalar yürütecek. Öte yandan, destek verdiğimiz birtakım girişimlerde faaliyetler pandemi nedeniyle kesintiye uğradığı için idare heyeti kararıyla müddet uzatımına gittik. Içtima, eğitim üzere faaliyetler dijital ortama taşındı. GEKA’nın bu yıl yürüteceği Mali Destek Programları ile Fizibilite Desteği programının ilanı, pandemi periyoduna denk geldiği için ileri bir tarihe ertelendi.

BURHAN AKYILMAZ/ İKA UMUMI SEKRETERİ:
İPEKYOLU’NDA MhaneSİMLİK TARIM PERSONELLERI İÇİN PROTOKOL

• Mhanesimlik tarım personellerinin ömür koşullarının uygunlaştırılarak COVID-19 Salgınından Korunması ve Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için Gaziantep Vilayet Tarım ve Orman Müdüriyeti ile iş birliği protokolü imzaladık. Başkaca İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak (İKA) COVID-19 salgınının firmalar ve dallar üzerindeki ekonomik tesirleri ile bireyler ve topluluklar üzerindeki toplumsal tesirlerini araştırmak hedefiyle “COVID-19 Salgını TRC1 Ortamı SosyoEkonomik Birinci Etkileri” başlıklı tematik araştırma raporunu hazırladık. Araştırmada salgının umumi manada global tesirlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel ölçekte ekonomik ve toplumsal tesirleri incelendi, tahlil için tatbik ve tekliflere mahal verildi. Bununla birlikte yılın birinci yarısında ajansımız yürüttüğü mali destek programları kapsamında yaklaşık 15 milyon TL kaynak aktardı. Fakat, bu yılı şimdi mali destek programına çıkılmadı. Desteklenecek güdümlü, CMDP ve SOGEP girişimlerinin kıymetlendirme çalışmaları dhaneam ediyor. Bu yıl CMDP kapsamında; Gaziantep Üniversitesi ile ‘Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu’ girişimi için destek mukavelesi imzaladık. Bakanlığımızın kesimde destekleyeceği en büyük yatırımlardan biri olan girişimin bütçesi yaklaşık 31,5 milyon TL. Ajansımızın taahhüt ettiği destek fiyatı ise 24 milyon TL.

İSMAİL ERKAM TÜZGEN/ İSTKA UMUMI SEKRETERİ:
İSTANBUL’U SALGINDAN KORUYACAK 20 PROJEYİ DESTEKLİYORUZ

• İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve bu yıl içinde tamamlanması gereken girişimlerde salgın nedeniyle aksamalar yaşandı. Ama girişimlerin maksatlarına ulaşabilmesi için faaliyet müddetlerini uzattık, raporlama periyotlarını de erteledik. COVID-19 ile Savaş ve Dayanıklılık Mali Destek Programı ile İstanbul’da virüsün yayılımının önlenmesi, halk sıhhati için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ve salgının İstanbul iktisadına olumsuz tesirlerinin azaltılmasına yönelik girişimleri desteklemeyi hedefledik. Bu kapsamda başvuran 20 girişim desteklenmeye hak kazandı ve faaliyetlerine başladı. Bu girişimlerin yıl içinde tamamlanarak, COVID-19 ile uğraşımıza sosyo-ekonomik açıdan değerli ekler sunacağına inanıyoruz. Haziranda uygulanmaya başlayan girişimler için, girişim başına minimum destek meblağı 200 bin TL, azami destek meblağı da 2 milyon TL olarak belirlendi. Öte yandan İSTKA önümüzdeki dhaneirde Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı doğrultusunda İstanbul’un girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda, İstanbul’un girişimcilik merkezlerinden birisi haline getirilmesi için yurt dışından teşebbüs, teşebbüsçü ve ekosistem aktörlerinin dhaneletimize gelmesini cazip kılacak destekler ve düzenlemeler içeren Milletlerarası İstanbul Girişimcilik Programı başlatılmasını planlıyoruz.

HASAN MARAL/KARACADAĞ KALKINMA AJANSI UMUMÎ SEKRETERİ:
PANDEMİDE ONLİNE KALDIK, KOBİ’LERE E-TİCARET EĞİTİMLERİ VERDİK

• Pandemi sürecinde başta OSB’ler olmak üzere alandan mütemadi olgu aldık. Sorumlu olduğumuz Diyarbakır ve Şanlıurfa’da ekonomik aktörlerin pandemiden kaynaklanan kayıplarını minimumda tutmak ismine online platformları aktif bir formda kullandık. Pandemi sürecinde ön plana çıkan e-ticaret ve e-ihracat konusunda ortamdaki KOBİ ve girişimcilerin bu mhanezuda bilgilenmelerini ve bu sahada çalışmak isteyenlerin kola adım atmalarını sağlamak emeliyle GAP Kesimindeki öbür kalkınma ajanslarıyla işbirliği içerisinde 8 gün süren online eğitimler verdik. Başta firmaların üretim ve ihracat kapasitelerinin artırılması ve sanayi ortamlarının altyapı meselelerinin tahlili olmak üzere birçok kritik bahse odaklanan ajansımız, 2019 yılında akitleri imzalanan ve bu yıl uygulanmaya dhaneam eden girişimlere yekun 14.4 milyon liralık hibe desteği sağlıyor. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa’da mhanecut OSB’lerin altyapılarını düzgünleştirmeye yönelik sunulan 3 girişime 14,5 milyon TL’lik kaynak sağladık. Toplumsal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa’da desteklenen 5.8 milyon liralık 2 girişim ile 12 STEM Merkezi ile 16 Tasarım ve Beceri Atölyesi kuruluyor.

PROF. DR. OSMAN DEMİRDÖĞEN/KUDAKA UMUMÎ SEKRETERİ
KUZEY ANADOLU HAK KAZANAN GIRIŞIMLERDE EK MÜDDET TALEBİ ALIYOR

• Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından COVID-19 salgınının kesim bölgeleri üzerindeki sosyoekonomik tesirlerinin ortaya çıkarılması maksadıyla rapor hazırlanarak, Kalkınma Ajansları Umumî Müdürlüğü’ne iletildi. İlgili rapor hazırlığı kapsamında ortamda son yıllarda farklı yerlerde teşviklerden yararlanarak 1 milyon TL ve üzeri yatırım yapan firmalar ile görüştük. Salgından ötürü yatırımlarının nasıl etkilendiğini, rastgele bir aksama yaşanıp yaşanmadığını ve yatırım mühletinin uzayıp uzamayacağını sorduk. Yatırımı tamamlayanlar ve çeşitli nedenlerle şimdi yatırıma başlayamayanlar dışındaki firmalar umumi mealde yatırım teşvik hanerakına husus yatırımın halihazırda dhaneam ettiğini, firma faaliyetlerinin kesimdeki umum durgunluktan büyük ölçüde etkilendiğini, salgın binaenaleyh yatırım vadesinin uzayabileceğini bildirdi. Firmalardan sırf birkaçı yatırımda salgın kaynaklı rastgele bir gecikme olmayacağını, yatırımın planlanan dhaneranda bitirilebileceğini söz etti. Güdümlü Girişim Desteği ve sair Mali Destek Programları kapsamında ajansımızdan destek almaya hak kazanan ve hala süren girişimlerde ağır olarak salgın kaynaklı ek mühlet uzatımı talebi laf konusu.

MUSTAFA ÇÖPOĞLU/ MARKA UMUMÎ SEKRETERİ
ACİL TAHLIL SUNAN GIRIŞIMLERE DESTEK VERECEĞİZ

• Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) olarak bizler COVID-19 ile Uğraş ve Dayanıklılık Programı oluşturarak, acil tahlil sunan ve başarılı bulunan girişimlere yekun 579 bin 394 TL destek vereceğiz. Desteklediğimiz 2019-nCoV Virüsünün Süratli ve Emniyetli Biçimde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans Gereci Üretilmesi Girişimi ile TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından, 2019-nCoV virüsü ölçümlerinde kullanılmak üzere RNA referans materyal üretimi gerçekleştirilecek. Üretilecek olan referans materyal, laboratuvarlarda yapılan testlerin doğruluğunu artırmak hedefiyle, dhaneletimizde üretilen kitle
rde iç kalite denetim materyali olarak kullanılabilecektir. Başkaca Pandemi Anti Kontaminasyon Cihazı (PAK-C) girişimi ile Ar-Ge faaliyetleri tamamlandığında kullanıcısına kolay tasarruf imkanı sunan, yüzde 99,95’lik muhafaza sağlayan PAK-C sisteminin üretilmesine de destek veriyoruz. Girişim kapsamında üretilecek olan 200 adet eserin, sıhhat çalışanları ve gayri kamu hizmetlilerine bağışlanması sağlanacak. Bu yılın birinci yarısında girişim teklif davetleri kapsamında yaklaşık

8.9 milyon liralık ödeme yapıldı. 475 bin 692 TL ise Teknik Destek programlarına ödendi. 6 aylık periyotta yekun 9.3 milyon TL ödeme yapılırken, bu yıl için belirlenen tüm desteklere ayrılan ve geçmiş yıllardan gelen girişimlerin ödemeleriyle birlikte desteklere 63.2 milyon TL bütçe ayrıldı.

İHSAN BOSTANCI / MhaneKA UMUMÎ SEKRETERİ:
MhaneLANA HEM MASKE PRODÜKSIYONUNU HEM DE BESIN ARZINI DESTEKLEYECEK

• Mhanelana Kalkınma Ajansı (MhaneKA) olarak, COVID-19 salgını ile uğraşa ek sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, salgının olumsuz sosyoekonomik tesirlerinin hafifletilmesine destek vermek emeliyle ilan edilen “COVID-19 ile Uğraş ve Dayanıklılık Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan girişimlerimiz aşikâr oldu. Bu doğrultuda, salgının yayılmasının önlenmesinde, teşhisinde ve tedavisinde kullanılan temassız ateş ölçer, FFP1-FFP2-FFP3 üzere maskelerde kullanılan teneffüs ventili ve modüler özellikte motorlu acil ve ağır bakım karyolası üretimine yönelik olarak ajansa sunulan girişimler destek almaya hak kazandı. Bunların yanı sıra COVID-19 sonrası azık arzı ve güvenliğine ve kesimde yürütülen ziraî faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik girişimler desteklenecek. Program kapsamında destek almaya hak kazanan 8 girişime ajans tarafından yaklaşık 7 milyon TL mali destek sağlanacak. Ajans tarafından sağlanacak desteklerle salgın sonrası üretimin sürmesini hedefliyoruz.

İBRAHİM ETHEM ŞAHİN/OKA UMUM SEKRETER VEKİLİ:
SAMSUN’DA BLUETOOTH DESTEKLİ TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER ÜRETİLECEK

• “COVID-19 ile Savaş ve Dayanıklılık Mali Destek Programı” kapsamında 3 girişim ile akit imzalandı. Bir şahsi dal firması tarafından; bluetooth destekli, temassız ateş ölçer cihaz üretimi için Samsun fabrikasında üretim hattı kurulacak ve girişim ile yerli üretim, münâsib fiyatlı temassız ateş ölçerler yurt umumunda tasarrufa sunulacak. Başkaca Tokat T Tipi Örtülü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun müracaat sahibi olduğu girişim ile gözetici maske ve giysi üretimi için kurum bünyesinde üretim atölyesi kurulacak ve Tokat’ta yaşayan halka, kamu kurumlarına, dhaneletimizdeki cezahaneleri işçisine ve risk altındaki mahkumlara en ekonomik halde maske temini sağlanacak. Bunun yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin girişiminde ise salgın üzere inanılmaz hallerde kullanılmak üzere yeni teknolojiyle donatılmış cenaze hizmetleri ve morg üniteleri kurularak vilayette pandemiyle savaşa destek olunacak. Ajansımızın 2020 yılının birinci yarısında sağladığı mali desteklere bakıldığında ise 11 girişim kapsamında 5,9 milyon liralık hibe verildi. Müracaat sahibi eş finansmanlarıyla birlikte Ortamda 7,8 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

AHMET EMİN KİLCİ/ NISPET UMUMI SEKRETERİ:
TARIMI, SALGINDA DESTEKLENECEK EN KRİTİK KOL OLARAK GÖRÜYORUZ

• Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) olarak pandemide girişimlerimizde kayda paha bir aksama olmadı, lakin girişimlerin gerçekleşme vakitleri 2-3 ay vade ile uzadı. Bu süreçte yerimizde dhaneam eden büyük kamu girişimlerinden Ankara-Sivas Yüksek Süratli Tren Girişimi’nin faaliyete geçme vadesi ve Yozgat’ta dhaneam eden Havaalanı’nın tamamlanma vadesi uzadı. KOSGEB tarafından yürütülen yüksek bütçeli programlardan Yurtdışı Pazar Desteği’nin yürütme kısmı büyük ölçüde dhaneam etti. Gelgelelim, kalkınma ajansları eliyle yürütülen girişimlerde bir aksama olduğunu söyleyemeyiz. Yalnızca girişim gerçekleşme dhaneirleri 2-3 ay müddet ile uzatıldı. Kış turizminin 12 aya yayılmasını sağlamak maksadıyla bisiklet ve tamamlayıcı tertipleri destekleyeceğiz. Toplumsal Gelişmeyi Destekleme programı kapsamında mhanesimlik tarım çalışanlarının problemlerini çözmeye çalışacağız. Öte yandan, tarım dalı ajansımız tarafından pandemi sürecinde desteklenmesi gereken en kritik kol olarak görülüyor. Bunlarla birlikte firmalara danışmanlık sağlayarak kurumsallaşma ve verimlilik shaneiyelerinin artırılması istikametinde çalışacağız. 2020 yılında, sonuç odaklı programlar içinde nokta alan girişimlere yekun da 23 milyon 589 bin lira destek vereceğiz.

VELİ OĞUZ/ ZAFER KALKINMA AJANSI UMUMI SEKRETERİ:
COVID-19’A KARŞI ÜÇ AŞAMALI GIRIŞIM İLE ‘ZAFER’

• Ajans olarak salgınla savaş kapsamında üç aşamalı planı dhanereye aldık. Bu programla salgın riskinin dhaneletimizde yayılımını en aza indirmeye yönelik acil tahlil sunan girişimlerin desteklenmesi öngörülüyor. Ajansımız 31 Mart 2020 de, 5 milyon TL bütçeli COVID-19 ile Uğraş ve Dayanıklılık Programı’nı ilan etti. Destek almaya hak kazanan 5 girişime 3,2 milyon TL destek vereceğiz. Ortamımızda bu yıl 38 milyon TL kaynak sağlayacağız. Ajans, Mesleksel Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na 15 milyon TL, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na tekrar 15 milyon TL, COVID-19 ile savaşa 5 milyon TL, Fizibilite Desteği Programına 1,5 milyon TL ve Teknik Destek Programına 1,5 milyon TL kaynak aktaracak.

5 SORUN 5 TAHLIL

ÖNE ÇIKAN PROBLEMLER
• Sanayi üretiminde kapasite düşüşü.
• Pandemiden kaynaklı talep kaybı.
• Tarımda çalışacak mhanesimlik emekçi temini.
• Turizmde yaşanan kayıp.
• Yatırımlarda düşüş.

SUNULAN TAHLILLER
• Üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak girişimler desteği.
• Verilen eğitimlerle KOBİ’lere e-ticaret ve e-ihracat teşviği.
• Mhanesimlik emekçiler için sağlıklı koşullarda çalışma desteği.
• Dertteki turizmde alternatif kaynak oluşumu.
• Yenilikçi girişimler ve yatırımlara finansman.

BARTIN’DA ENZİM ÜRETİMİNE DESTEK

BAKKA, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’nün yürüttüğü ‘In-Vitro İlaç Tarama Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Main Proteaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi’ girişimine yaklaşık 1 milyon TL kaynak aktardı. Bu enzimlerin farmakoloji sanayinin tasarrufuna sunulması amaçlanıyor.

CEZAhaneİNDE MASKE VE HAMI GİYSİ ÜRETİLECEK

Tokat T Tipi Gizli ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun OKA’ya müracaat yaptığı girişim ile gözetici maske ve giysi üretimi için kurum bünyesinde üretim atölyesi kuracak. Tokat’ta yaşayan halka, kamu kurumlarına, dhaneletimizdeki cezahaneleri işçisine ve risk altındaki mahkumlara en ekonomik formda maske temini sağlanacak.

SAMSUN’DA CENAZELER İÇİN TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından destklenen girişimiyle salgın üzere mucize hallerde kullanılmak üzere yeni teknolojiyle donatılmış cenaze hizmetleri ve morg üniteleri kurarak, vilayette pandemiyle uğraşa destek olacak. Böyle
likle çalışanın sıhhati da korunacak.

GEKA’DAN TABIAT TEMELLİ TURİZME GEÇİŞ ÖNERİSİ

GEKA, hazırladığı raporla turizm kolunda kitlesel turizm hareketlerinden tabiat temelli turizme geçiş, ziraî üretim süreçlerinin kritik değerinin yine gündeme gelmesi ve sanayi üretiminde dijitalleşmenin gerekliliği üzere mhanezuların hem bölgesel hem de global mealde büyük kıymet taşıdığını vurguladı.

GÜNEYDOĞU’DA KOBİ’LERE E-TİCARET EĞİTİMİ

Güneydoğu Anadolu’nun kalkınma ajansları pandemi sürecinde ön plana çıkan e-ticaret ve e-ihracat konusunda iş birliği yaparak, KOBİ ve girişimcilerin kelam konusu meydanlarda bilgilenmelerini amaçladı. Ajanslar, bu yerde çalışmak isteyen işletmelerin kola adım atmalarını sağlamak gayesiyle 8 gün süren online eğitimler verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bayanlarla Sohbet sohbet Direkt İndir antalya web tasarım meyve fidanı satın al masöz istanbul büyük beden eşofman takımı Elektronik Sigara El Dezenfektanı gabile canlı casino meritroyalbet bursa escort youwin giriş betgaranti kartal escort malatya escort Kurtköy Escort cialis