Resmi Gazete'de bugün (23 Temmuz 2020)

Resmi Gazete'de bugün (23 Temmuz 2020)

Esnaf ve sanatkârların Halkbank kredi borçları 3 ay mühletle yine ertelendi

Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme periyodu boyunca çalışan rakamsını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. 

Esnaf ve sanatkârların borçları 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Nisan-30 Haziran arasında vadesi gelecek kredi borçları 3 ay müddetle faizsiz ertelenmişti. 

Esnaf ve sanatkârların Halkbank kredi borçları 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 3 ay müddetle tekrar ertelendi.

Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dhaneri boyunca çalışan rakamsını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak.

Covid-19 Salgını Nedeniyle Ziyan Gören Esnaf ve Sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nce Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına Ait Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Covid-19 salgını nedeniyle işleri ziyan gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle yahut direkt düşük faizli kredi kullandırılmasına ait kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine Ait metot ve temellerin belirlenmesi hedefiyle hazırlandı.

Borçlar kalan vadeye yayılacak taksit rakamsı değişmeyecek

Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi ziyan görenlerin, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle yahut direkt Halk Bankasından 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri ortasında vadesiz dolacak olup, bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmeyenler, müracaat koşul aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap dhaneresinde ilgili mhanezuata nazaran faiz tahakkuk ettirilerek vadesinde/taksit vadesinde/hesap dhaneresinden itibaren kredi ödeme tablosunda belirlenen taksit rakamsı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle 3 ay mühletle ertelenecek.

Erteleme dhaneri boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı ile bu meblağa ait banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dhaneri boyunca çalışan rakamsını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan rakamsında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Karar 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Esnaf ve sanatkârların borçları 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Nisan-30 Haziran ortasında vadesi gelecek kredi borçları 3 ay mühletle faizsiz ertelenmişti.

Erteleme müddetince esnaf ve sanatkârlara yansıyacak meblağ belirlenirken, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine has kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamında esnaf ve sanatkârlara uygulanan faiz indirim oranları temel alınacak.

Borçları ertelen esnaf ve sanatkâra Halk Bankası tarafından düşük faizli kredi açılabilecek

Karar kapsamında borçları ertelen esnaf ve sanatkâra talepleri halinde Halk Bankası tarafından düşük faizli kredi açılabilecek. Borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen kararlar uygulanmayacak. Erteleme mühleti sonuna kadar takip süreci başlatılamayacak. Erteleme süreci borcun mhanecut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmeyecek, müşterek borçlu ve müteselsil kefillere kefaletten çekilme hakkı vermeyecek.

Halkbank’ın ertelenen kredilerden ötürü doğacak gelir kayıpları bankanın kooperatif kredilerine has kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari kredi faizi dikkate alınarak hesaplanacak. Bankanın erteleme müddetince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye dhaneam olunacak. Gelir kaybı ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu emelle konulan ödenekten karşılanacak.

Milletlerarası anlaşmalar…

-Cezayir, Paraguay ve Sırbistan’a sıhhat gereçleri hibe edilecek

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti, Cezayir, Paraguay ve Sırbistan ortasında imzalanan mutabakatlarla ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti ortasında Ankara’da 30 Haziran 2020, Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti ile Ankara’da 6 Mayıs 2020, Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Ankara’da 2 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına dair mutabakatların yürürlüğe girmesi hakkındaki kararlar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Kararlara nazaran, Türkiye, Cezayir’e 25 adet ventilatör, 50 bin adet cerrahi maske, 25 bin adet tulum, 50 bin adet N95 maske, 30 bin adet PCR test kiti ve 2 adet PCR aygıtını,

Paraguay’a 50 bin adet hami tulum, 30 bin adet N95 maske, 100 bin adet cerrahi maske, 2 bin adet hami gözlük, 50 bin galoş ve 50 bin adet eldiveni,

Sırbistan’a 3 adet yüksek akımlı oksijen aygıtı, 5 adet hasta monitörü, 30 adet merkezi oksijen debimetresi, 5 adet 12 kanallı EKG aygıtı, 20 adet infüzyon pompası, 2 adet defibrilatör, 10 bin adet teşhis kiti, 2 adet PCR aygıtı, 5 adet ventilatör, 1 ekip cerrahi müdahale kiti, 1 adet taşınabilir röntgen aygıtı, 30 bin adet N95 maske, 2 bin 675 adet N149 maske, 5 bin adet hami tulum, 230 bin adet cerrahi maske, 10 bin kutu hydroxychloroquine, 10 bin kutu tamiflu, 10 bin litre dezenfektan, 10 adet UV aygıtı, 2 bin adet siperlik, 40 bin adet pudrasız vinil eldiven, 1000 adet hami gözlüğü bir dostluk ve yeterli niyet jesti olarak hibe etti

Ankara’da 9 Nisan 2018’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Toplumsal Güvenlik Muahedesinin Uygulanmasına Ait İdari Muahedenin Onaylanması Hakkında karar yayımlandı.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı.

Atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 15 Temmuz kelamları nedeniyle reaksiyon çeken TTK Lideri Prof. Dr. Ahmet Yaramış, “herkesten özür diliyorum. Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ancak ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum” demişti. TTK Başkanlığından 22 Temmuz 2020 tarihinde istifa eden Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın yerine Prof. Dr. Birol Çetin getirildi.

Atama, 664 rakamlı Kanun Kararında Kararname’nin 24’üncü hususu ile 3 rakamlı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü unsurları yeterince yapıldı.

İktisat tarihçisi Prof. Dr. Birol Çetin, 1965 Sivas doğumlu.

TSK Disiplin Kanunu ve birtakım kanunlarda ve 375 rakamlı KHK Değişiklik  yapan Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

7250 rakamlı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 rakamlı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında muhtaçlık duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat aktifliğinin artırılması için hazırlandı.

Kanuna nazaran, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki işçinin mesleksel deneyimlerinden daha uzun vadeli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, emsalleri ortasında temayüz etmiş, hizmetine gereksinim duyulan ve istekli olan işçi için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine yahut ilgisine nazaran resen Ulusal Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak tedbirler sonucunda Hatay ve Gaziantep’te görhanelendirilen işçi, süreksiz vazife gündeliğinin verileceği azami müddetlerden istisna tutulacak.

Birinci derece kritik vilayetler ve ilçelerde terörle gayret kapsamında operasyonel faaliyetlerde destek kuvvet olarak süreksiz görhanelendirilen Ulusal Savunma Bakanlığı işçisi de bu haktan rastgele bir müddet sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak.

Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması münasebetiyle buna ait ahenk düzenlemeleri yapılacak ve yeni kurulan Ulusal Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak, bağlılarında yapılan eğitim sonucu işçiye verilecek kıdemler tekrar düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları ortasına yedek astsubaylık da ek edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Işçi Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen işçi hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.

Askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi takımlarında istihdam edilen tabip ve diş tabiplerine ek sıhhat hizmetleri tazminatı ödenecek. Ayrıyeten birinci derece kritik vilayetlerde terörle uğraş harekatına iştirak eden birliklerde fiilen vazife yapan sıhhat astsubaylarına sıhhat hizmetleri tazminatı ödenecek.

Askeri öğrencilerin harçlıkları günün kurallarına nazaran artırılacak. Bu artıştan, ilgili kanunlarda askeri öğrenci harçlığı ödenmesi karar altına alınan Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de yararlanacak.

Savunma Sanayii Başkanlığında kontratlı istihdamı

Savunma Sanayii Başkanlığında, Dhanelet Memurları Kanunu ile öteki kanunların kontratlı işçi çalıştırılmasına dair kararlarına bağlı olmaksızın kontratlı işçi çalıştırılabilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından yahut yetki zamanı yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, kamu işçisi olmayan şahıslar, 3 yılı geçmemek kaidesiyle istihdam edilebilecek. Projenin bu müddet içerisinde sonuçlanmaması durumunda, birer yıllık mühletlerle istihdam uzatılabilecek.

Bu işçinin istihdamına dair konular, verilecek her türlü ödemeler dahil net fiyatlar, Dhanelet Memurları Kanunu’nun 4B bendine nazaran çalıştırılanlar için uygulanan mukavele fiyatı tavanının yedi katını aşamayacak.

Kontratlı erbaş ve erler, misyonlu oldukları birliğin günlük faaliyet programını, vazifelerini ve emniyetini aksatmayacak biçimde, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu misyon yerlerinden ayrılabilecek.

Genelkurmay Başkanlığının Ulusal Savunma Bakanı’na bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin soruşturması ve yetkilere ait ahenk düzenlemesi de yapılacak.

General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Ulusal Savunma Bakanlığında oluşturulacak Yüksek Disiplin Heyeti; Ulusal Savunma Bakanının başkanlığında, Genelkurmay Lideri, ilgili Kuvvet Kumandanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Işçi Lideri, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Işçi Genel Müdüründen oluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulusal Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının ve kuvvet komutanlıklarının Ulusal Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını yürütme yetkisi, Ulusal Savunma Bakanlığı Disiplin Şurası tarafından yapılacak.

Sermaye piyasasında lisanslama ve sicil tutma…

Lisans almaya hak kazanamayan yardımcı sıfatıyla çalışanlar, 31 Ocak 2020’de dolacak müddetleri 31 Ocak 2022’ye ertelendi.

Sermeye Piyasası Şurasının Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya Ait Asıllar Hakkında Bildirim (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (VII-128.7.D) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma müddetini dolduran, lakin bu hususun yürürlük tarihi prestijiyle lisans almaya hak kazanamayanların yardımcı sıfatıyla çalışabilecekleri son tarih 31 Ocak 2020 tarihinden 31 Ocak 2022’ye uzatıldı.

Bildirimin lisans çeşitleriyle ilgili hususa Bilgi Sistemleri Bağımsız Kontrol Lisansı eklendi.

Lisans sahibi şahısların lisansa tabi unvan ve vazifelerde çalışabilmelerine ait Heyetçe deneyim ve/veya belirli eğitim programlarına iştirak kuralı getirilebilecek.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Shaneiye 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim shaneiyesinde, öbür tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim shaneiyesinde mezun olunması kaide olacak.

Lisans sahibi şahısların mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve prestije karşıt nitelikteki fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Heyet tarafından iptal edilecek.

Sermaye piyasası kurumları ve halka açık iştirakler istihdam edecekleri sicile mhanezu işçiye ilişkin sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan hanevel, SPL’nin Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminden takip etmek zorunda olacaklar.

Lisans almaya hak kazanmış bireylerin lisanslarına ait bilgiler SPL’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık tutulacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangın merdiveni instagram takipçi satın al Elektronik Sigara El Dezenfektanı grandpashabet bahsegir bahsegir grandpashabet grandpashabet grandpashabet elexusbet giriş elexusbet süpertotobet meritroyalbet meritroyalbet giriş meritroyalbet giriş slot siteleri kolaybet vdcasino betvole Bodrum escort Erotik Film izle escort sitesi açmak ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort meritroyalbet bursa escort portbet pendik escort
gaziantep escort
konya escort gaziantep escort istanbul bayan escort beylikdüzü bayan escort sexfilmizle ümraniye escort mersin escort ataşehir escort kartal escort maltepe escort