Resmi Gazete'de bugün (19 Temmuz 2020)

Resmi Gazete'de bugün (19 Temmuz 2020)

Ticaret Bakanlığı, kuru soğan ile tohumluk hariç taze yahut soğutulmuş patates ihracatını bağımsız bıraktı.

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön Olura Bağlı Mallara Ait Bildirisinde (İhracat: 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirim değişikliğiyle İhracı Yasak ve Ön Müsaadeye Bağlı Mallara Ait Bildiri ekinde taraf alan (EK:2) 070310190011 GTİP numaralı kuru soğan ile 07190 GTİP numaralı tohumluk hariç taze yahut soğutulmuş patates ihracı ön müsaadeye bağlı mallar listesinden çıkarıldı.
Kuru soğan ile tohumluk hariç taze yahut soğutulmuş patates, ihracı ön olura bağlı mallar listesine 7 Ocak 2020 tarihinde eklenmişti.

Hayvan satış bölgeleriyle ilgili düzenleme yapıldı

– Hayvan yekuna ve satış merkezlerinin kurulması için gereksinim duyulan gizli alan, örtük ve açık hayvan barınma sahaları ile karantina ortamının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkân verecek biçimde olacak

– Hayvan yekuna ve satış merkezlerine çalışma müsaadesi verilebilmesi için minimum teknik ve hijyenik koşullara ek olarak, kaba yem, kesif yem, su, gübre ve hayvansal atık depoları bulunacak

-Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkân sağlayan örtük ve korumalı depolama ortamı, ısı ve iklimlendirme
merkezi olacak. Hayvan sahipleri yahut bakıcılar için konaklama yanı,

-Veteriner doktorlar için tam donanımlı büro ve dinlenme odası bulunacak

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Satış Bölgelerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Yol ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine nazaran, hedefle ilgili unsurda kasaplık, besilik, damızlık ve gayri maksatlı hayvanların gerektiğinde birkaç gün bekletildikleri tarafların gerekli teknik, sıhhat ve hijyenik kurallara kavuşturulmasında bölge alan “birkaç gün” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Tıpkı biçimde kapsamla ilgili hususta mekan alan hayvanların “birkaç gün üzere kısa süreyle” ibaresi yürürlükten kaldırıldı, unsura “hayvan yekuna ve satış merkezleri,” ibaresi eklendi. Yönetmelikte hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan yekuna ve satış merkezi ile hayvan park ve panayırları hayvan satış bölgesi olarak tanımlandı.

Hayvan yekuna ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış konumlarına çalışma müsaadesi verilmesi için gerekli taban teknik ve hijyenik koşullarla ilgili bir husus eklendi.

-Hayvanlar için çağdaş sahalar oluşturulmadan hayvan yekuna ve satış merkezleri kurulamayacak

Hususa nazaran, hayvan yekuna ve satış merkezlerinin kurulması için muhtaçlık duyulan örtülü alan, saklı ve açık hayvan barınma ortamları ile karantina sahasının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkân verecek halde, vilayet tarım ve orman yöneticisi başkanlığında, bölge etraf ve şehircilik müdüriyeti temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi, hayvan sıhhati, yetiştiriciliği ve su eserleri büro müdürü/hayvan sıhhati ve yetiştiriciliği büro yöneticisi, bir ziraat mühendisi (zootekni bölümü) ve bir resmi veteriner doktordan oluşan yan seçim encümeni marifetiyle belirlenecek.

-Hayvanlar için depolar, ısı ve iklimlendirme merkezleri kurulacak

Hayvan yekuna ve satış merkezlerine çalışma müsaadesi verilebilmesi için 7’nci hususun bir numara fıkrasında belirtilen minimum teknik ve hijyenik kurallara ek olarak, hayvanların günlük yem gereksiniminin karşılanması ve berbat hava koşullarında hayvanların yem muhtaçlıklarının depolanması emeliyle kaba yem deposu ve kesif yem deposu bulunacak. Hayvanların günlük su gereksiniminin karşılanması yahut istenilmeyen hava koşullarında su muhtaçlığının en az 48 saat mühletle sağlanması gayesiyle mhanesim ve harici kaidelere karşı korunaklı su deposu olacak.

Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkân sağlayan gizli ve korumalı depolama yeri, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunacak.

Yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile 2872 rakamlı Etraf Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mhanezuatta belirtilen koşulları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama yeri olacak.

Farklı çeşitteki atıklar, kaynağında/üretildiği noktada öbür atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak munfasıl münferit toplanır ve bu atıklar 2872 rakamlı Kanun uyarınca etraf müsaade ve lisansı almış atık sürece tesislerine gönderilecek.

Hayvan yekuna ve satış merkezinde yan alacak karantina meydanı, işletmede bulunan sair hayvanlardan izole, hayvan illetlerinin bulaşmasını önleyecek aralık ve yapıda munfasıl bölme ve/veya padoklara sahip olacak.

Hayvan yekuna ve satış merkezinde hayvanların muayene ve denetimleri ile aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi pratiği ve gibisi süreçlerinin yapılabilmesi için elverişli bir kısım ve bu kısımda de bu süreçlerin yapılabilmesi için hayvanları denetim altına alabilecek bir sistem bulunacak.

Hayvan sahiplerinin yahut bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerine imkân sağlamak hedefiyle hijyenik kaidelerin sağlandığı ve toplumsal gereksinimlerin karşılanacağı hizmetlerin sunulduğu konaklama bölgesi olacak.

Resmi veteriner doktorun ziyaretlerinde kullanabileceği tam donanımlı (büro materyali, telefon, internet ve benzeri) büro ve dinlenme odası bulunacak.

Yönetmeliğin kontrolle ilgili unsurunda mekan alan “hayvan pazarlarının” ibaresi “hayvan satış yerlerinin” olarak değiştirilmiştir.

Vilayet ve ilçe ulusal eğitim müdüriyetleri yönetmeliğinde değişiklik

-İllerde, muhtaçlık görülmesi halinde ilçelerde muallim destek merkezleri kurulacak

Ulusal Eğitim Bakanlığının Vilayet ve İlçe Ulusal Eğitim Müdüriyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle tanımlar kısmına, mesleksel gelişim faaliyetinin bakanlık işçisi ile kişisel tedrisat kurumlarında vazifeli eğitim işçisine yönelik olarak yüz yüze yahut uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetini, muallim destek merkezinin bölge ulusal eğitim müdüriyetleri ile bakanlıkça münasip görülen ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde; mesleksel gelişim faaliyetlerini Muallim Yetiştirme ve Geliştirme Umum Müdüriyeti koordinesinde yürütmek üzere Hoca Yetiştirme ve Geliştirme Hizmetleri Ünitesine bağlı olarak kurulan merkezi içerdiği eklendi.

Ulusal eğitim müdürlüklerinin direkt ulusal eğitim yöneticisine bağlı birimler/bürolar eliyle yürüttüğü hizmetler muallim yetiştirme ve geliştirme, basın ve halkla bağlar hizmetleri de dahil edildi.

-İnsan kaynakları hizmetleriyle ilgili düzenleme

İnsan kaynakları hizmetleriyle ilgili 20’nci unsurunda yapılan değişiklikle eğitim ve talim hizmetleri sınıfı dışındaki işçi için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve pahalandırmak verilecek hizmetler içinde olacak.

Aday muallimlerin entegrasyon ve adaylık sürecinde haklarında uygulanacak performans değerlendirmesi ve imtihanlara ait iş ve süreçleri yürütmek, muallim yeterliliği ve iş başarımı shaneiyesini güzelleştirici hizmet içi eğitimler yapmak, hoca yeterliliklerine ait bakanlığa geri bildirim ve tekliflerde bulunmak, muallimlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve memleketler arası gelişmeleri izlemek, muallimlerin mesleksel gelişimiyle ilgili ara
ştırma ve girişimler yapmak ve uygulamak, hocaların mesleksel gelişimine yönelik lokal shaneiyede etkinlikler düzenlemek insan kaynakları hizmetleri kapsamından çıkarıldı.

Yönetmeliğe eklenen unsurla, muallim yetiştirme ve geliştirme hizmetleri ile basın ve halkla ilgilere yönelik hizmetler yönetmelikte ayrıntılı bir halde mahal aldı.

Vilayet ulusal eğitim müdüriyetleri, vilayet ulusal eğitim müdüriyeti hoca yetiştirme ve geliştirme hizmetleri bürosu bünyesinde oluşturulan hoca destek merkezi tarafından yürütülür. Gereksinim görülmesi hâlinde ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde vilayet muallim destek merkezi koordinesinde muallim destek merkezleri oluşturulabilecek.

Hoca destek merkezlerinin kuruluşu, çalışma esasları ile başka hususlar Hoca Yetiştirme ve Geliştirme Umum Müdüriyeti tarafından belirlenecek.

– Hususî büroların niteliği değiştirildi

Ulusal eğitim yöneticilerin oluşturabileceği şahsi büroların niteliği değiştirildi. Buna nazaran ulusal eğitim müdüriyetleri, bakanlığın eğitim siyasetleri ve stratejik planlarını, mhanezuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek dinamik ve verimli bir halde mekanına getirmek; mesleksel örgütler ve vesair sivil topluluk kuruluşları ile alakaları yürütmek; protokol iş ve süreçlerini yürütmek için ulusal eğitim müdürlüklerinde direkt ulusal eğitim yöneticisine bağlı olarak vazife yapmak üzere yerinde rakamda çalışandan oluşan kişisel büro oluşturabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbulbeyazesyaservisi.com.tr istanbulkombiservisi.com.tr iQos Heets iQos Fiyat Bayanlarla Sohbet sohbet Direkt İndir antalya web tasarım meyve fidanı satın al masöz istanbul büyük beden eşofman takımı Elektronik Sigara El Dezenfektanı gabile canlı casino meritroyalbet bursa escort youwin giriş betgaranti kartal escort Kurtköy Escort