Mecbur kısıtlama, zorlayıcı sebep doğurdu

Mecbur kısıtlama, zorlayıcı sebep doğurdu

İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgesiyle faaliyetleri durdurulan yahut kısıtlanan işletmeler için zorlayan sebep koşullarının oluştuğu belirtilerek, Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın 24 Mart’ta olduğu üzere yeni bir zorlayan sebep hali ilan etmesi gerektiği kaydediliyor. DÜNYA’ya bilgi veren uzmanlar bu bahiste bir yasal düzenlemeye gereksinim olmadığını belirterek, hususun bildiriyle düzenlenebileceğini aktardılar.

Öte yandan, DÜNYA’nın 25 Kasım’da “Kısa çalışma masada” başlığıyla duyurduğu düzenleme dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Olağanlaşma periyoduyla birlikte Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için durdurulan yeni müracaatlar, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 Aralık’tan itibaren olmak üzere yine başlatıldı. Daha evvelki uygulamadan farklı olarak, bu müracaatlarda KÇÖ kapsamındaki çalışanların işsizlik ödeneği müddetinden düşülmeyecek.

COVID-19’un ekonomik hayata yönelik olumsuz tesirlerinin giderilmesi emeliyle çalışmalar sürerken, pandemide başlayan ikinci dalga yeni kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kimi bölümlerin faaliyetleri büsbütün durdurulurken, kimilerinin da çalışma saatleri yine düzenlendi. Bu durum, olağanlaşma periyodunda bile finansal zahmetleri aşamayan işletmelerde yeni külfetler doğurdu.

Kaynaklar, pandeminin birinci dalgasındaki ekonomik şartların daha ağırının yaşandığına dikkat çekerek, Maliye’nin kapsamı genişletilmiş zorlayıcı sebep hali ilan etmesi gerektiğini vurguladılar. Birinci zorlayan sebepte birtakım vergi yükümlülükleri yılın son çeyreğine ertelenen mükelleflerin, yeniden tıpkı duruma döndüğünü vurgulayan kaynaklar, ertelenmiş yükümlülüklerin de dahil olduğu, daha fazla kesimi içine alan bir düzenleme önerdiler.

24 Mart’ta, yayımlanan bildirimde, İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyetlerine süreksiz müddetliğine orta verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu kesimlerde faaliyette bulunan mükellefler için, 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 tarihleri ortasında zorlayıcı sebep hali ilen edilerek vergi yükümlülükleri ertelenmişti.

“Mücbir sebep ilan edilerek tereddütler ortadan kaldırılmalı”

Kapanan işletmelerin vergi yükleri bakımından bir zorlayıcı sebep oluştuğunun açık olduğunu belirten TÜRMOB Lideri Emre Kartaloğlu, “Ancak örneğin büsbütün kapanan havuz, sauna üzere işletmelerle yalnızca paket servis açık olmak üzere açık kalanlar ortasında fark var” dedi.

Burada işletmenin gelir elde etmeye dhaneam edip etmediğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kartaloğlu şunları söyledi: “Tamamen kapananlar gelir elde etmiyor, başkaları ise azalsa da gelir dhaneam ediyor. Lakin yeniden de GİB zorlayan sebep hali ilan etmeli ki, tereddütler ortadan kalksın. Zorlayan sebebin en bariz, üzerinde tartışma yapılmayan özelliği bireylerin iradesi dışında meydana gelen kaçınılmaz ve karşı konulamaz bir olay oluşudur. Ayrıyeten zorlayıcı sebep ile mühletlerin geçirilmesi ortasında bir nedensellik bağının da bulunması gerekir. Bu durumda kapanan işletme gelirin ortadan kalkması ortasında tartışılmaz bir nedensellik bağı mhanecuttur”

“Yeni fakat daha kapsamlı zorlayıcı sebep gelmeli”

Şimdiki Küme İdare Şurası Lideri YMM Yılmaz Sezer, Kısa Çalışma Ödeneğiyle ilgili düzenlemenin epey yerinde bir uygulama olduğunu fakat bunun tek başına kâfi olamayacağını söyledi. Son uygulanan kısıtlamaların ikinci dalgayı temsil ettiğinin altını çizen Sezer, birinci uygulamada yapılan itirazların da göz önünde bulundurularak tekrar zorlayan sebep hali ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Mükelleflerin hem ertelenen yükümlülükleri hem de cari devir yükümlülüklerini tıpkı anda ödeyemeyeceğini söyleyen Sezer, “Ertelenen ödemeler cari devir ödemeleri ile birleşti lakin mükellefin işyerini yasaklar kapsamında kapattık. Ne ertelenen ne de cari devir maalesef ödenemeyecek yeni bir erteleme gelmek zorunda. Dileriz bu sefer yapılması zarurî olan erteleme makul müddetlerde yapılır da yeni bir ertelemeye gereksinim duyulmaz” diye konuştu.

“Bir an evvel acil durum haline geçilmeli”

Yeni İktisat Danışmanlık AŞ. kurucu ortağı ve Gelir Yönetimi E. Strateji Geliştirme Daire Lideri Nazmi Karyağdı, salgının ekonomik tesirlerinin rasyonel ve insani bir formda yönetilebilmesi için vergisel yükümlülükler tarafından bir an evvel acil durum haline geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mart ayında yayımladığından daha kapsamlı bir zorlayan sebep hali ilan etmesi gerektiğinin altını çizen Karyağdı, bunun mühletinin 1 Aralık 2020 ile 28 Şubat 2021 ortasında olmasını önerdi.

Bu tarihler ortasında defter tutma ve beyanname verme yükümlülüklerinin ötelenmesi gerektiğine işaret eden Karyağdı, “Bu suretle vergi mükellefleri ile birlikte SMMM ve YMM’lerin de sıhhat istikametinden kendilerini müdafaaları sağlanmalıdır. Vergi ödeme mühletleri ise VUK 111’deki yetki çerçhaneesince Bakanlıkça 1 yıl uzatılmalıdır. 2020 yılı 4. Devir süreksiz vergisi, Muhtasar Beyanname, KDV beyannamesi (Mükellef ve sorumlu sıfatıyla verilenler), damga vergisi, BABS vb. üzere bildirim yükümlülükleri zorlayan sebep kapsamında yer almalıdır. Tüm mükellefler için uzlaşma tarihleri belirlenmiş ya da belirlenmemiş toplantılar zorlayan sebep müddeti sonuna kadar ertelenmeli, ortada geçen mühlet için gecikme faizi hesaplanmamalıdır” diye konuştu.

“İstihdam dostu bir karar”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Lideri Gürsel Baran, yeni müracaatlara da imkan sağlayan düzenlemenin işletmeler kadar istihdamı korumak için de kıymetli olduğunu söyledi. Bunun istihdam dostu bir karar olduğunu belirten Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Aile Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Selçuk’a teşekkür etti.

24 MART’TAKİ ZORLAYAN SEBEP DÜZENLEMESİ

Ticari, zirai ve mesleksel çıkar tarafından gelir vergisi mükellefiyeti bulunan yahut salgından direkt etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan önlemler kapsamında süreksiz müddetliğine faaliyetlerine orta verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu dallarda faaliyette bulunan mükellefler prestijiyle zorlayıcı sebep hali ilan edilmesi.

KISA ÇALIŞMA MÜRACAATLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Okan Güray Bülbül:

“Yeni personel alınmaması ve emekçi çıkarmama konularına dikkat” Düzenlemeyi DÜNYA için tahlil eden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Okan Güray Bülbül, KÇÖ’ye başvuracak patronların bu devirde yeni personel alınmaması ve personel çıkarılmaması bahislerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi,

Bülbül’ün değerlendirmeleri şöyle:

1. 25 Mart 2020 ila 1 Temmuz 2020 tarihleri ortasında koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusu yapmamış işyerleri 1 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma müracaatında bulunabilecekler. Müracaat yapılan işyerlerinde son üç yıl içerisinde en az 450 gün işsizlik sigortası primi olan ve son 60 gündür iş kontratı bulunan personellere kısa çalışma ödeneği ödenecek.

2. 1 Temmuz 2020 öncesinde kısa çalışma başvurusu yapılan işyerlerinde çalışan lakin son üç yıl içerisinde 450 gün işsizlik sigortası primi olmayan ya da son 60 gündür iş mukavelesi dhaneam etmediği için kısa çalışma ödeneği alamayan bireyler, bu süreçte 450 gün primleri tamamlanmışlarsa ve patronları tarafın
dan İŞKUR’a isimleri bildirilirse kısa çalışma ödeneği alabilecekler.

3. 1 Temmuz 2020 öncesinde kısa çalışma müracaat yapılan işyerlerinde ismi İŞKUR’a bildirilmeyen çalışanlar için de kısa çalışma ödeneği alınması mümkün olacak. Cumhurbaşkanı Kararı’yla birlikte geçtiğimiz hafta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası kapatılan işyerlerinden halı alanlar, kahvehaneler, kıraathaneler, bilardo salonları, çay bahçeleri işyerleri için kısa çalışma müracaatları 1 Aralık prestijiyle yapılacaktır. Tıpkı genelge ile çalışma mühletleri azalan alışveriş merkezi, berber, kuaför ve hoşluk salonları da işyerinin tamamında çalışma müddetlerinin kıymetli ölçüde azalması nedeniyle kısa çalışma başvurusu yapılabilir. Restoran, lokanta, pastane ve kafelerde de sadece sipariş üzerine çalışma yapıldığı için bu işyerlerinde çalışan bireylerin kısa çalışma ödeneği alması mümkün olacaktır. Patronlar bu müracaat ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar dhaneam edebilecek biçimde kısa çalışmadan faydalanabilecekler. Münasebetiyle bu süreçte bir manada çalışanların fiyatlarını İŞKUR ile paylaşarak ödeyecekleri için çalışma müddetlerini yeterli planlamalılar. Ayrıyeten kısa çalışma mühletince işyerine yeni personel alınmaması ve çalışanın ahlak ve güzel niyet kurallarına ters davranışı hariç işten çıkarma yapılmaması üzere konulara kesinlikle dikkat etmeliler.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MÜRACAATLARI YİNE BAŞLIYOR

COVID-19’un birinci başladığı devirde yararlanma koşulları esnetilen kısa çalışma ödeneğinde 30 Haziran 2020’ye kadar müracaat alınmıştı ve bu tarihten sonra yeni müracaatlar durdurulmuştu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 Haziran 2020 tarihi, 1 Aralık 2020 olarak değiştirildi. Buna nazaran kısa çalışma ödeneği için daha evvel durdurulan müracaatlar da tekrar başlayacak. Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni müracaatların 1 Aralık 2020 tarihi prestijiyle tekrar başlayacağını bildirdi.Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi müracaatta bulunmayan işyerleri için de müracaat yapma imkanı getirildiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki periyot için 3 ay mühlete kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler” diye konuştu.

Evvelden başvuran işyerleri yeni aldıkları çalışanlar için talepte bulunabilecek

KÇÖ’den daha evvel yararlanan işyerlerinin, müracaat tarihi sonrası aldıkları çalışanları için de müracaat yapabilmelerine imkan sağlandığını lisana getiren Selçuk, “ Bu işyerlerimiz daha evvel kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan çalışanlarını de bildirerek müracaat yapabilecek” dedi. Bakan Zehra Zümrük Selçuk, daha evvel başvuran işyerlerinin kısa çalışmadan yararlanan çalışanları için yeni bir müracaata gerek olmadan, uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya dhaneam edebileceklerini belirtti. Selçuk ayrıyeten, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen mühletlerin personellerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

Müracaatlar e-Dhanelet üzerinden gerçekleştirilecek

Kısa çalışma müracaatlarının yalnızca e-Dhanelet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile rastgele bir müracaat alınmayacağını belirten Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi yahut sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bayanlarla Sohbet sohbet Direkt İndir antalya web tasarım meyve fidanı satın al masöz istanbul büyük beden eşofman takımı Elektronik Sigara El Dezenfektanı gabile canlı casino meritroyalbet bursa escort youwin giriş betgaranti kartal escort Kurtköy Escort