Hazır giysi sürdürülebilirliği fırsata çhaneirmeye odaklandı

Hazır giysi sürdürülebilirliği fırsata çhaneirmeye odaklandı

COVID-19 salgını hayatın çabucak her alanında olduğu üzere hazır giysi ve modada da alışkanlıkları değiştirdi. Salgınla birlikte tüketicilerin sürdürülebilir hayat biçimi konusundaki farkındalıklarının yanı sıra çhanere dostu, dönüştürülebilir eserlere ilgileri arttı. Bilhassa şuurlu tüketiciler artık sürdürülebilir hammaddelerle hazırlanan eserleri tercih ediyor. Eserin kaynağı, üretim süreçlerinde etik şartlara uyulup uyulmadığı, dönüştürülebilir ve uzun ömürlü olması giderek daha çok kıymet kazanıyor. Hasılı sayları her geçen gün artan bir tüketici kümesi moda sanayisinin dünyayı daha az kirletecek dizaynlara ve üretim teknolojilerine dönmesini istiyor. Üreticiler ve markalar da tüketicilerin itimadını kazanabilmek için tüm süreçlerde daha çok şeffaf olma muhtaçlığı hissediyor. Pekala dünyanın 6’ncı büyük ihracatçısı olan Türk hazır giysi bölümü sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyor? Esnekliği ve ahenk kapasitesi ile salgına karşın 2020’yi yalnızca yüzde 3.1 ihracat kaybı ile kapatan bölüm, sürdürülebilir üretim konusunda da rakipleriyle ayrışabilecek mi? Kesim hazır mı? Sürdürülebilirliği avantaja çhaneirebilecek mi? Bütün bu soruları Türkiye’nin 17.1 milyar dolarlık hazır giysi ve konfeksiyon ihracatının yüzde 65’ini gerçekleştiren İHKİB’in Lideri Mustafa Gültepe ile konuştuk…

Her vakit ‘ortak aklı’ temel aldıklarını ve geleceği dünden kurgulamayı temel unsur edindiklerini vurgulayan Gültepe, projeleri ile birincilere imza atarken birçok dala de ilham kaynağı olduklarının altını çiziyor. ‘Biz daima hazırdık’ diyen Gültepe, geniş tüketici kitleleri için yeni bir kavram olmakla birlikte sürdürülebilirlik konusunda da ihracatçı firmalara yıllardır rehberlik yaptıklarını belirtiyor. Sürdürülebilirliğin tüm dünya ve insanlık için tercihten öte mecburilik haline geleceğine dikkat çeken Gültepe, şöyle dhaneam ediyor: “Sürdürülebilirlik, bir taraftan sorumlu moda anlayışını, başka taraftan da geri dönüşüme dayalı eserler, şeffaf tedarik zinciri, çhanere ve insan dostu üretim üzere birbiri ile alakalı birçok ana başlığı içeriyor. Bunlara ek olarak kurumsal toplumsal sorumluluktan verimli güç kullanımına, susuz üretimden alternatif materyal ve taşıma modellerine birçok alt bileşenlerden oluşan sürdürülebilirlik uzun vakittir bizim için kıymetli gündem başlıkları ortasında yer alıyor. Zira dokumacılık ve hazır giysi sanayisi dünyada yılda 1.2 milyar ton karbon emisyonuna neden oluyor. Üretim ve ihracat hacmimize nazaran karbon salınımında birçok ülkeye nazaran çhanere dostu rakamlabiliriz. Türk dokuma ve hazır giysi sanayisinin 2018’deki toplam karbon salınımı ise 600 bin ton. Dünya ortalamasına nazaran çhanereci kriterleri çok daha fazla karşılayabiliyoruz” diyor. Ömrünü tamamlayan dokuma ve hazır giysi materyallerinin tamamına yakın kısmının tabiata atıldığına dikkat çeken Gültepe, şöyle dhaneam ediyor: “On milyarlarca dolarlık kaynak dönüştürülemediği üzere tabiat için büyük bir tehdide dönüşüyor. Süratle sürdürülebilir kaynaklara yönelmek, sürdürülebilir üretimin hissesini artırmak zorundayız. Öbür bir söz ile gereksinimlerimizi gelecek jenerasyonların, yani torunlarımızın kaynaklarını çalmadan karşılayabilecek tahliller geliştirmeliyiz.”

Türkiye olarak hazır giysi ihracatımızın yüzde 70’ini AB ülkelerine ve İngiltere’ye yaptığımızı anlatan Gültepe, “Dünya ölçeğindeki bir çok marka 2025’ten itibaren 5 yıl içinde kademeli olarak tüm muhtaçlıklarını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı planlıyor. Daha kıymetlisi Avrupa Birliği 2050’ye kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefliyor. Bu maksat doğrultusunda hazır giysi bölümü için de bir grup özel uygulamalar getiriyor” dedi. Gültepe, bu uygulamaları şöyle anlattı: “Örneğin ekolojik tasarım ve sürdürülebilir kaynaklara dönüş teşvik edilirken ziyanlı kimyasallarla gayret güçlendirilecek. Üretim süreçlerinin yanı sıra tedarik zincirinin tüm kademelerinde sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluk aranacak. Bu kriterlerin süratli bir biçimde karşılanması için düzgün uygulamalar teşvik edilirken kimi bahislerde da ihracatçılara yaptırım uygulanacak. Örneğin ‘karbon ayak izi’ ve ‘sınırda karbon vergisi’ getiriliyor. Düzenlemelerin Türk hazır giysi bölümü için 130-190 milyon Euro civarında bir maliyeti olacağı hesaplanıyor. Bu maliyetlere karşın global iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik konusundaki gayelerini ve AB’nin karbon emisyonu sıfırlanmış Avrupa Kıtası mefkuresini bölüm olarak fırsata çhaneirebiliriz.”

Türk hazır giysi sanayisi süratli modada olduğu üzere sürdürülebilir üretime dönüşüm konusunda da rakiplerinden ayrışıyor. Global markaların sürdürülebilirlik konusunda mhanecut beklentilerini zati karşıladıklarını belirten Gültepe, “Avrupa’da Türkiye ölçeğinde üretim kapasitesine sahip öteki bir ülke yok. Avrupa Birliği ‘Yeşil Anlaşma’ gayelerine erişim için 100 milyarlarca Euro’luk kaynak kullanacak. Bu kaynakla bütün bölümler sürdürülebilir üretim için teşvik edilecek. Biz de bu finansman imkanlarından azamî ölçüde yararlanarak AB’nin itici gücünü gerimize almak durumundayız. Önümüzde büyük bir fırsat var. Kesim paydaşları ve kamu otoritesi ile bu fırsata odaklanmamız, mhanecut durumumuzu avantaja dönüştürecek atakları süratle yapmamız gerektiğini düşünüyorum” diyor.

Bugüne kadar neler yaptık?

Mustafa Gültepe, sürdürülebilir teknolojiler ve üretimin yaklaşık 20 yıldır dünyanın gündeminde olduğunu söyleyerek şöyle dhaneam etti: İHKİB olarak bu hususta Birleşmiş Milletler ve OECD’nin de ortalarında bulunduğu milletlerarası kuruluşlarla işbirlikleri yaparak dalda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda birinci kıymetli projeyi 2010 yılında BM Kalkınma Programı ve Memleketler arası Çalışma Örgütü ile başlattık. Dört modül halinde düzenlediğimiz projede dalın sürdürülebilirlik potansiyeli ile ilgili durum tespiti yapıp yol haritasını belirledik.

IPA III periyoduna yönelik dalda karbon ayak izinin takibi ve azaltılması odağında yaklaşık 10 milyon Euro bütçeli bir projenin dizaynını gerçekleştirdik.

ILO ile sürdürülebilirlik ve kurumsal toplumsal sorumluluk (KSS) faaliyetleri için protokol imzaladık. Protokol çerçhaneesinde ihracatçı firmalarımızın temsilcilerine onurlu ve haysiyetli iş ortamı sağlanması için eğitim programları düzenledik.

OECD tarafından son 5 yıldır ‘Hazır Giysi ve Ayakkabı Kesimlerinde Sürdürülebilirlik ve KSS Forumu’ düzenliyor. Kesimimizi temsilen bu forumda yerimizi alıyor, görüş ve tekliflerimizi lisana getiriyoruz.

Avrupa Hazır Giysi ve Dokumacılık Konfederasyonu’nun (EURATEX) üyesiyiz. Avrupa’da kesimle ilgili en kıymetli karar organı olan kurumun, sürdürülebilirlik, KSS ve izlenebilirlik çalışma kümelerinin tüm aktifliklerine tertipli olarak katılıyoruz.

Toplumsal uygunluk ve KSS eğitimleri konusunda Adil Emek Derneği (FLA) ile işbirliği yapıyoruz.

Dalda kronik bir sorun olan ‘denetim yorgunluğu’nun tahlili için 2017’de kurulan Toplumsal Ahenk

Programı’nın (SLCP) imzacı kuruluşlarından biriyiz.

Firmalarımızın KSS ve sürdürülebilirlik altyapısını güçlendirmek için URGE projeleri kapsamında 40 firmanın karbon ayak izini ölçümleyecek pilot çalışma yapıyoruz.

AB iştirak öncesi iştirak

(IPA) fonuyla ‘Türk Hazır Giysi Dalında Diijital Dönüşüm Projesi’ni yürütüyoruz. Bu proje kapsamında İHKİB’in iştiraki olan EKOTEKS Laboratuvar ve Nezaret Hizmetleri A.Ş aracılığı ile dalın sürdürülebilirlik kapasitesini artırıcı çalışmalar da yer alıyor.

EKOTEKS’in faaliyetleri neler?

Yönetmeliği çerçhaneesinde kirli atık suların testlerinin EKOTEKS’te yapılabilmesi için akreditasyon çalışması dhaneam ediyor.

Memleketler arası işbirlikleri ve üniversitelerin işbirliği ile ‘Organik Türk Pamuğu Projesi’nin alt yapısı tamamladı. Proje sayesinde pamuğun DNA’sı ile oynanıp oynanmadığı, eserin yüzde 100 organik olup olmadığı çarçabuk anlaşılabiliyor.

Bölüm için kronik sorun olan ‘denetim yorgunluğu’nun tahlili için geliştirdiği Türkiye Hazır Giysi ve Konfeksiyon Standardı Projesi’nin (EKS 308) yürütücülüğünü yapıyor. Proje ile üretici firmaların sürdürülebilirlik ve KSS kapasitelerinin yükseltilerek sertifikalandırılmaları hedefleniyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir?

Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal) karbon emisyonunun 30 yılda sıfırlanacağı bir Avrupa mefkuresini ortaya koyuyor. Avrupa Komitesi Yeşil Muahedeyi öncelikli bahis olarak belirledi. İşlerin öngörüldüğü üzere gitmesi halinde 2050’de AB coğrafyasından tabiata sera gazı salımı olmayacak. Bu maksat doğrultusunda Avrupa endüstriden tarıma, ulaştırmadan güce kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirecek. Komite dönüşümün finansmanında kullanılmak üzere 10 yıllık bir devir için 1 trilyon Euro’luk bir yatırım planı açıkladı. Avrupa’yı sera gazı salımının sıfırlandığı birinci kıta yapma ideali için finansman dayanağı sağlanırken, gerekirse üyelere yaptırım da uygulanabilecek. Üye dhaneletleri sera gazı salımını azaltma maksatlarına uymalarını zarurî hale getirecek yasal düzenlemenin bu yıl içinde gündeme gelmesi bekleniyor. AB Yeşil Anlaşma’daki maksatlar doğrultusunda dokumacılık ve hazır giysi stratejisini de tekrar belirledi. Yeni strateji doğrultusunda dokuma ve hazır giysi firmaları sürdürülebilir kaynaklarla üretim yapmaları ve geri dönüşümü azaltmak için ikinci el eserlerin tekrar kullanılabilir hale getirecek teknolojiler teşvik edilecek.

Ocak ayında 1.5 milyar $’lık ihracat

Hazır giysi dalı Almanya ve İngiltere üzere en büyük pazarlarda salgın kaynaklı kapanma tedbirleri dhaneam etmesine karşın ocak ayını artıda kapattı. Bölüm, ocak ayında 1 milyar 523 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu yıl ocak ayının iki iş günü eksik olmasına ve Avrupa’daki kapanmalara karşın bu sonucun elde edilmesinin kıymetli olduğunu belirten Gültepe, “Ocak’ta Türkiye genel ihracatının yüzde 10.1’ine imza atarak dal bazında tekrar birinci üçte yer aldık. ABD’ye yüzde 34.1, AB ülkelerine yüzde 4.7’lik ihracat artışının altını çizmek istiyorum. Firmalarımızın Şubat ve Mart periyodu siparişleri ne yazık ki istenen seviyeye çıkmadı. Avrupa’da kapanma tedbirlerinin uzaması birinci çeyrekte amaçlarımızı zora soksa da ikinci çeyrekten itibaren canlanmanın başlayacağını öngörüyoruz.Burada iki mevzunun altını çizmek istiyorum. Hammadde maliyetlerinde dolar bazında yüzde 20 – 25 artış var. Personellik maliyetlerinin de yüzde 20’nin üstünde arttığı bir devirde, dolar kurunun 7.20’nin de altına inmesi ihracatçıyı rekabetçi fiyat oluşturma konusunda zorluyor. Maske ve medikal kıyafetlerde hibe koşulunun dhaneam etmesi ihracatçılarımız için başka bir külfet oluşturuyor. Rekabet gücümüzü olumsuz etkileyen hibe kaidesinin bir an evvel kaldırılmasını talep ediyoruz” formunda konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangın merdiveni instagram takipçi satın al kız çocuk taytları yabancı dizi izle masöz istanbul Elektronik Sigara El Dezenfektanı grandpashabet bahsegir bahsegir grandpashabet grandpashabet grandpashabet elexusbet giriş elexusbet süpertotobet meritroyalbet meritroyalbet giriş meritroyalbet giriş slot siteleri kolaybet vdcasino betvole Erotik Film izle escort sitesi açmak ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort meritroyalbet bursa escort portbet pendik escort
gaziantep escort
konya escort gaziantep escort istanbul bayan escort beylikdüzü bayan escort sexfilmizle ümraniye escort mersin escort ataşehir escort kartal escort maltepe escort