BTSO Lideri İbrahim Burkay: Üreten ve tasarlayan ülke olmak zorundayız

BTSO Lideri İbrahim Burkay: Üreten ve tasarlayan ülke olmak zorundayız

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) İdare Konseyi Lideri İbrahim Burkay, “Gündem Özel” sorularımızı yanıtlarken, pandemi sürecinde imalatçı alt bölümleri destekleyecek, orta malı ve hammadde üretimindeki eksiklikleri süratle gidermek gerektiğinin ortaya çıktığına dikkat çekti. Burkay, “Ülkemizi üreten ve tasarlayan bir ülke pozisyonuna taşımamız artık bir tercih değil mecburilik haline geldi. Tıbbi aygıtlardan besine, savunma sanayinden dokumacılık kesimine kadar tüm alanlarda çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor” dedi. BTSO İdare Şurası Lideri İbrahim Burkay’a sorularımız ve karşılıkları şöyle:

Yerli üretime odaklanalım

• Türkiye’nin önümüzdeki devirde temel ekonomik gereksinimleri nerede oluşuyor sizce? Endüstride çok konuştuğumuz teknolojik dönüşümün neresindeyiz?

İktisat idaremiz son yıllarda bilhassa dış ticaret açığına tahlil bulmak emeliyle stratejik alanlarda üretim altyapısına dinamizm getiren pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu çalışmalarla birlikte üretim ve ihracat zincirinde daha fazla katma kıymet oluşturarak dışa bağımlılığın en az shaneiyeye indirilmesini dilek ediyoruz. Bilhassa pandemi sürecinde tedarik zincirindeki aksaklıklarla birlikte güçlü lojistik ve denizcilik işletmelerimize duyulan gereksinim bariz halde ortaya çıktı. Başka taraftan imalatçı alt bölümlerimizi destekleyecek, orta malı ve hammadde üretimindeki eksikliklerimizi de süratle gidermemiz gerekiyor.

Pandemi süreci Rakamn Cumhurbaşkanımızın yerlileşme ve ulusallaşma konusundaki hassasiyetinin değerini de bir kere daha ortaya koydu. Ülkemizi üreten ve tasarlayan bir ülke pozisyonuna taşımamız artık bir tercih değil mecburilik haline geldi. Tıbbi aygıtlardan besine, savunma sanayinden dokumacılık dalına kadar tüm alanlarda çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Türkiye’nin kendi kendine yetebilen bir ülke olması için eski alışkanlıklarımızı terk etmeli, ithalatımızı kısıtlayıp yerli ve ulusal üretime odaklanmalıyız. Bursa’da başlattığımız dönüşüm atılımıyla, dijital dönüşüm merkezimiz Model Fabrika, GUHEM, KOBİ OSB, TEKNOSAB ve BUTEKOM üzere ileri teknoloji atılımlarımız, üretim kabiliyetimiz ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiyemizin ülkülerinde en değerli aktör olmayı hedefliyoruz.

Ülkemizin deniz, demir, kara ve hava yollarının tamamını kullanabilmesi, yabancı yatırımcılara düşük üretim maliyetleri sunabilmesi, üretim kalitesinin ve insan kaynağının üst seviyede olması en büyük avantajımız. Öteki taraftan artan faiz, yüksek enflasyon ve istikrarsız kur, gerçek kesimimizin ayaklarında adeta birer pranga. Bir an hanhaneel bu prangalarımızdan kurtularak, 2021yılını risklere değil fırsatlara odaklanacağımız yeni bir devrin başlangıcı olarak değerlendirmeliyiz. Demokrasi, iktisat ve hukuk alanında başlatılan seferberliği de içinde bulunduğumuz şartlardan güçlenerek çıkmamız ismine çok kritik ve pahalı buluyoruz. Yatırımcımıza inanç verecek bir ıslahat programının süratle hayata geçirilmesiyle birlikte inşallah iş ve yatırım ortamı çok daha cazip hale gelecektir.

Yıkıcı değişim yaşanıyor

• Son devirlerde pek çok imza niteliğinde altyapı yatırımları yapıldı, dhaneam da ediyor. Fakat, alt imalatçı dalları destekleyecek, orta malı ve hammadde üretecek endüstride büyük eksiklik var. Tedarik zinciri aksıyor. Ana sanayi ile alt dallar karşı karşıya geldi. Güçlü lojistik ve denizcilik kurumlarımız, işletmelerimiz olmadığı için 8-10 büyük lojistik firmasının ağzının içine bakıyoruz ihracat yapabilmek için. Bunu nasıl çözeriz?

Türkiye son yıllarda ‘Büyük Proje Yatırım Teşvikleri’, ‘Stratejik Yatırımlar Teşvikleri’, ‘İVME Programı’ ve ‘Sanayide Teknoloji Odaklı Dönüşüm Hamlesi’ üzere programlarla orta malı ve girdi yatırımlarını desteklerken firmalarımızın markalaşma süreçlerini destekliyor. Bu projeler birbirinin alternatifi değildir ve endüstrimizin bu takviye düzeneklerinin tamamına muhtaçlığı bulunuyor. İktisat idaremiz, gereksinimlerin karşılanması ismine hakikat tespitler yaparken kaynak dağılımını da yanlışsız bir kurguyla gerçekleştirdi.

Lakin global pandemi ile birlikte yepisyeni şartlar ortaya çıktı. Global tedarik zincirlerinde yıkıcı bir değişim yaşanıyor. Talep ve tedarik rotaları süratle değişiyor. Ülkeler kritik eser stoklarını artırırken, ihracatlarını sınırlamaya başladı. Bu orijinal şartlar, fırsatlarla birlikte birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bu problemler her ülkeye farklı biçimlerde yansıyor. Bizler ise ülke olarak orta girdi tedariği, yüksek navlun fiyatları, konteyner sorunları üzere yeni sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bu meşakkatlerin giderilmesi için bilhassa orta girdi yatırımlarına büyük ehemmiyet vermeye dhaneam ederken, nakliyat ve lojistik altyapısında da yerli ve ulusal güçlü firmalara olan gereksinim ortaya çıktı. Bu hususta da özendirici adımların atılacağına inanıyorum.

Bursa’nın yıldızı global iktisatta de parlayacak

• Bursa, Türkiye için ne söz ediyor? Türkiye’nin geleceğinde nasıl bir rolü olacak?

Bursa, tacirliğin ve Ahilik teşkilatının mayalandığı, tıpkı vakitte ekonomik kalkınmanın mihenk taşı olmuş nitelikte kıymetli bir kenttir. ABD’nin keşfinden evvel Koza Han’da dünya ticaretine istikamet veren, Pirinç Han’da besin bölümünü buluşturup meslekler için Bakırcılar ve Bıçakçılar Çarşılarını inşa eden, kümelenme modelinin ve organize ticaretin en hoş örneklerini daha 14. yüzyılda ortaya koyan güçlü bir ticaret kültürüne sahibiz.

Bu esaslı ticaret kültüründen aldığımız ilhamla otomotivden dokumaya, besinden turizme kadar geleceğe dair zenginlik alanlarımızı ülkemizin kalkınma amaçlarıyla hakikat orantıda geliştirmek ismine ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancımızı paylaştık. İş dünyamızdan üniversitelerimize, kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza ve mahallî idarelerimize kadar kentin tüm dinamikleri Bursa paydasında birleşti. Yakaladığımız sinerji, sahip olduğumuz üretim yeteneği ve insan kaynağımızla Bursa bugün, otomotiv, dokumacılık, makine ve kimya bölümlerinin oluşturduğu altyapıyla uzay, havacılık ve savunma sanayii alanında özgün projelere hane sahipliği yapan, yüksek teknolojili üretimin ve ihracatın merkezi olarak anılan bir kent kimliğine dönüştü. Düne kadar ekonomiler; ülkelerin rekabeti üzerinden belirleniyordu. Bugün kentlerin rekabeti daha değerli hale gelmeye başladı. Ülkelerin gelişmişliğini cazibe merkezi kentlerin belirlediği bir ekosistemde Bursamız, gerek BTSO liderliğinde hayata geçirdiğimiz TEKNOSAB, Model Fabrika, GUHEM ve BUTEKOM üzere projelerle gerekse de yerli ve ulusal araba projemiz sayesinde endüstrisindeki dönüşüm atılımıyla ülke ekonomimizin yönlendirici gücü olmayı sürdürecektir. Bununla birlikte koronavirüsün tedarik zinciri üzerindeki tesiri de bölgesel tahlilleri ve Bursa üzere üretim merkezlerini ön plana çıkaracaktır. Başka taraftan yeni otoban, süratli tren, havaalanı ve lojistik merkezlerimiz de Bursamızın cazibe merkezi kimliğini artırıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Bursa, yalnızca ülkemizin değil, global iktisatta de yıldızı parlayan kentlerden biri olacaktır.

AB ile Gümrük Birliği kesinlikle güncellenmeli

• Dünya ticaretinde bloklaşma artıyor mu? Bölgesel ticaret öne çıkacak mı? Türkiye’nin önümüzdeki periyotta bu tıp bloklar içinde yer alması ya da bloklar oluşturması gündeme gelebilir mi?

Bir tarafta NAFTA ve AB, başka tarafta ise RCEP ülkeleri ticarette yeni bloklar oluşturuyor. Lakin farklı blokların liderliğini yürüten Çin ve ABD’nin birbirleriyle en çok ticaret yapan ülkeler pozisyonunda olduğunu da unutmayalım.

Burada ticari malların özelliklerine ve üretim imkanlarına nazaran bloklaşmalar ve ayrışmalar olabilir. Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ise coğrafik pozisyonu prestijiyle hem Avrupa hem de Asya için ticari bir koridor pozisyonunda. Global ölçekte yakından tedarik ve buna bağlı olarak bölgesel tedarik ağları oluşuyor. Türkiye ise AB ile ‘Gümrük Birliği Anlaşması’ nedeniyle hem öteki ticari bloklar içinde yer alamamakta hem de yeni bir ticaret bloğu oluşturamamakta. Mhanecut şartlar korunacaksa ülkemizin AB ile ‘Gümrük Birliği Anlaşması’nı kesinlikle güncellemesi ve güzelleştirmesi gerekiyor. Burada da birinci amaç AB’nin üçüncü ülkeler yahut ticaret blokları ile yaptığı ticaret mutabakatlarına tıpkı anda taraf olmasının sağlanması olmalıdır. Aksi takdirde Türkiye, yeni ticari bölgeselleşme eğiliminden hudutlu ölçüde yararlanabilecektir.

Islahatlar başlarsa ‘ters dolarizasyon’ hissedilir

• 6 Kasım’dan itibaren uygulanan iktisat siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Döviz thanediat hesaplarında nihayet bir düşüş gündeme geldi. Aksi dolarizasyon sizce başladı mı?

6 Kasım sonrasında artan finansal kırılganlıkların azaltılması ve Türk Lirası’nda kıymet kaybının önlenmesi için sıkı para siyaseti uygulanmaya başlandı.

Merkez Bankası’nın, verdiği bildirilerle da bu siyasetleri fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdüreceği anlaşılıyor. Yeni siyasetlerle bir yandan fiyat istikrarı hedeflenirken öteki yandan döviz gereksiniminin karşılanmasına yönelik olarak TL’ye geçiş özendiriliyor. İktisatta, hukuk ve demokrasi alanında gerçekleştirilecek ıslahat çalışmalarıyla aksi dolarizasyonun daha hissedilir seviyede olacağına inanıyorum.

‘Yeşil Mutabakat’ için finansmana gereksinim var

• Dünyada yine gündemin birinci sıralarına oturmaya başlayan “yeşil dönüşüm” ve “sürdürülebilirlik” konusuna nasıl yaklaşmak lazım? AB’nin ilan ettiği “Yeşil Mutabakat”a hazır mıyız?

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik, sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gündeminde yer alan değerli bir dönüşüm projesi. Tüm bölümlerimizi sürdürülebilirlik şartlarında üretime zorlayan Yeşil Mutabakat düzenlemesi, AB ile ticarette olduğu üzere tüketici eğilimini de süratle dönüştürüyor. Başta maden kömürü, demir-çelik, alüminyum ve çimento, dokumacılık ve hazır giysi eşyaları, kimyasal hususlar, sentetik kauçuk, cam ve cam eserleri, seramik eşya ve kağıt hamuru sürdürülebilirlik konusunda öncelikli dallardır. Firmalarımızın üretimde en az karbon salımı, yenilenebilir güç kullanımı, güç verimliliği, en az su tüketimi, sıfır atık ve atıkların çhanerimi mevzularına tartı vermesi ve bu alanlarda kıymetli yatırım yapmaları bekleniyor. Birçok firmamız son yıllarda sürdürülebilirlik, güç verimliliği, dijitalleşme ve elektronik ticaret ile akıllı üretim alanlarına yöneldi. Lakin ahenk süreci birebir vakitte yüksek yatırımları ve hasebiyle finansman gereksinimlerini da ortaya çıkardı. Avrupa Birliği’nin bu süreci 750 milyar Euro üzere bir kaynak ile desteklediğini de dikkate aldığımızda muhtaçlık duyulan finansman daha güzel anlaşılacaktır. Ülkemizde de yeşil dönüşüme ayak uydurabilmek için firmalarımıza ve bölümlerimize finansman dayanaklarının sunulması gerektiği inancındayım.

Yüksek faiz yatırımı engelliyor, süratli düşen kur ihracatı zorluyor

• Merkez Bankası uzun müddet faiz indirimine gitmeyeceğini lisana getiriyor. Kredi faizleri 20’nin üstüne oturdu. Bu süreç iş dünyasını nasıl etkiliyor?

Yüksek faizler ve çift haneli enflasyon gerçek dalımıza ağır bir maliyet yükü getirdi. Firmalarımız 2020 yılında 500 milyar TL ek kredi kullandı. Bu kredilerin anapara ve faiz ödemeleri başlıyor. Bununla birlikte faizlerdeki yüksek artışlar, üretimin ve yatırımın önündeki en büyük engellerdir.

Bilhassa döviz kurlarının süratle düşmesi, ihracat amaçlarımız açısından da risk oluşturuyor. Fiyat istikrarının sağlanması ismine döviz kurlarındaki artışlarda olduğu üzere düşüşlerde de ihracatçılarımızı koruyacak dayanak düzeneklerinin harekete geçirilmesi gerekiyor. Döviz kurlarının öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmasıyla üreticilerimize bu periyotta hammadde alımı için uygun kredi imkanının sağlanması ve hammadede ek gümrük vergilerinin askıya alınması dış ticaretimizi destekleyecek ögelerdir.

Üretici ve ihracatçılarımız için güç indirimi ve navlun takviyesi de gerçek kesimimizin en değerli beklentileri ortasındadır.

Krizden çıkışta dhanelet takviyesinin değeri görüldü

• Türkiye, COVID-19 sonrasına nasıl hazırlanmalı? Bu hazırlık nasıl bir yol haritasına oturtulmalı?

Ölçeği bu kadar büyük ve tesiri bu kadar uzun olan bir pandemiyi yakın geçmişte deneyim etmemiştik. Fakat daha evvel de ekonomik krizler geçirdik. Burada krizlerden çıkışta dhaneletimizin işletmelerimizi ve çalışanlarımızı birlikte koruduğu ve desteklediği siyasetlerin ehemmiyeti görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında yürürlükte olan, çalışanların fiyatsız müsaadeye ayrılması ve kısa devirli çalışma ödeneği üzere siyasetlerin olağana dönüşte kademeli olarak kaldırılmasının planlanması gerektiğine inanıyorum.

Bununla birlikte yakından tedarik, bölgeselleşme, sürdürülebilirlik ahengi ve yeşil dönüşüm, inançlı ve hijyen üretim, döngüsel iktisat, dijitalleşme, elektronik ticaret, esnek çalışma şartları üzere yeni eğilimleri göz önünde tutmalıyız. Üretim altyapımızı, teknoloji faaliyetlerini, kamu düzenlemelerini, insan kaynaklarının yetiştirilmesini ve çalışma şartlarını bu yeni eğilimler doğrultusunda tekrar ele almalıyız. Firmalarımız da dhaneletimizin takviyeleriyle bu sürece ahenk sağlamalıdır.

Türkiye’nin ‘Gökmen’i Bursa’da yetişecek

• Ulusal Uzay Programı açıklandı. Siz Türkiye’de uzay ve havacılık alanında atılım gereğine dikkat çeken birinci oda liderlerinden birisiniz. Bu bahiste teşebbüsleriniz de oldu. Uzay ve havacılık konusunda bugüne kadar attığınız adımlar hangi evrede? Bursa ve Türkiye bu alanda ne yaparsa yarar ve gelir yaratabilir?

Bursa’mızın sanayi dönüşümünü planlarken gelişmiş 10 ülkenin üretim yapısını yakından inceledik. Bu iktisatların ortak özellikleri global kıymet zinciri içinde otomotiv, havacılık, savunma sanayii, raylı sistem üzere teknoloji ağır bölümlerde elde ettikleri muvaffakiyetler. Bizler de ülke ekonomimizin lokomotif kenti Bursa’mızın üretim deneyimini ve nitelikli insan kaynağını 2013 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz dönüşüm atılımıyla uzay, havacılık, savunma, nano teknoloji, kompozit gereçler ve mekatronik üzere ileri teknoloji gerektiren alanlara dönüştürmeye başladık.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında kümelenme modeliyle bir ortaya gelen yüzlerce firmamız, bu çalışmalarımızın sonucunda bugün Roketsan, Havelsan, Aselsan, TAİ ve TEİ üzere savunma endüstrimizin en kıymetli kuruluşlarının alt sistem üreticileri ve tedarikçileri haline geldi.

Vizyoner firmalar, stratejik alanlardaki üretim maharetleri ve taşıdıkları ortak heyecanla çok daha güçlü bir Türkiye maksadının en değerli aktörleri ortasında yer almaya başladı.

Bizleri yüksek teknolojili üretim ve endüstrideki dönüşüm amaçlarımıza taşıyacak temel dinamiklerden biri de özgüveni yüksek gençlerimizle hayallerdeki hudutları ortadan kaldırmak ve yeni kuşağın yüreklerinde uzay ve havacılık konusunda heyecan oluşturuyor.

2013 yılında ortaya koyduğumuz GUHEM projemizi de işte bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdik. Kent kimliğine paha katan mimarisiyle itibarlı kuruluşlar tarafından mükafata layık görülen GUHEM, kurulduğu 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler üzere pek çok ufuk açıcı düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise rakamlı merkezleri ortasında yer alıyor.

Bu kapsamda merkezimiz Lagari Hasan Çelebi’den Cezeri’ye, Hezarfen Ahmed Çelebi’den Vecihi Hürkuş’a kadar havacılık tarihimizde iz bırakan isimlerin müsaadeden giderek ülkemizin uzay seyahatinde bizlere Türkiyemizin Gökmeni’ni yetiştirme fırsatı da sunacaktır. GUHEM, Rakamn Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda Bursa’mıza uzay ve havacılık seyahatinde yeni bir misyon yükledi. Bu merkezlerimizle üretken zihinlerimizin kabiliyeti ve teknolojideki dönüşüm atağımız, Bursamızı ve ülkemizi dünya vitrininde çok daha güçlü bir pozisyona yükseltecektir.

Türkiye ile AB’nin yakınlaşması mecburilik

• Asya Pasifik’te dünya hasılasının 3’te birini üreten 15 ülkeyi hür ticaret muahedesinde bir arayagetiren RCEP muahedesi Türkiye’ye ne getirir, ne götürür?

Mutabakata imza koyan ülkeler ortasında gümrük duvarlarını kaldıran RCEP’in en çok ABD ve Avrupa ülkelerinin bölgeye olan ihracatına darbe vurması öngörülüyor. Bu nedenle RCEP ile birlikte oluşacak yeni ticaret blokları içinde Türkiye ve Avrupa Birliği’nin tekrar yakınlaşmasının bir mecburilik haline geleceğine inanıyorum. Bilhassa ülkemizin en büyük ticaret ortakları olan Almanya, İngiltere ve İtalya üzere ülkelere mhanecut ihracat kalemlerine yenilerini ekleyebilmek ismine çok kıymetli bir fırsat olarak da kıymetlendirebiliriz.

Ülkemizin halihazırda RCEP mutabakatında taraf olan ülkelerden 3’ü ile Özgür Ticaret Muahedesi (STA) bulunuyor. Başta Ticaret Bakanlığımız ve DEİK olmak üzere bu bölgede yapılacak aktif çalışmalarla Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki etkinliğimizi daha da artırabiliriz. Böylelikle hem Avrupa ile olan ticaretimiz hem de RCEP kapsamındaki Asya ülkeleri ile olan ticari bağlarımızın genişlemesi ihracatçı firmalarımız için yeni fırsatlar doğuracaktır. Başka taraftan Asya-Pasifik’te ülkemize uygulanan yüksek gümrük vergileri, mutabakat kapsamındaki ülkelerin karşılıklı yatırımlar ile teknoloji alanındaki işbirlikleri Türkiye’nin bölgedeki rekabet gücü açısından risk oluşturuyor. Bu riskleri de en güzel formda yöneterek ihracat amaçlarımıza odaklanmamız gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangın merdiveni Viski fiyatları instagram takipçi satın al kız çocuk taytları yabancı dizi izle iQos Heets iQos Fiyat masöz istanbul Elektronik Sigara El Dezenfektanı grandpashabet bahsegir bahsegir grandpashabet grandpashabet grandpashabet süperbetin Erotik Film izle escort sitesi açmak ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort meritroyalbet bursa escort betgaranti pendik escort
gaziantep escort
konya escort gaziantep escort istanbul escort sexfilmizle ümraniye escort mersin escort